Utveksling for design, kunst og håndverk

Når kan jeg dra

Søknadsfrist

Hva er viktig for deg?

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Notodden
Fakultetskontakt