Utveksling for språk og litteratur

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 3. semester, 4. semester og/eller 5. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb
Hovedfrist: 15. sept

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Bachelorstudiet i språk og litteratur gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Det 5. semesteret er spesielt tilrettelagt for utreise. Du har også mulighet til å reise ut i 3. og 4. semester (1 år). Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.

Ønsker du å ta fordypning anbefales følgende universiteter: 

Fordypning i engelsk

  • University of Winchester, UK
  • University of Wisconsin, Madison, USA
  • University of Auckland, New Zealand
  • Liverpool John Moores University, UK
  • Norwegian Study Centre in York, UK

Fordypning i norsk:

  • Masaryk University, Tsjekkia 
  • University of Belgrade, Serbia

Fordypning i spansk:

  • California State University, Monterey Bay (CSUMB), USA

I tillegg kan du ta "frie studiepoeng" på utveksling til alle institusjoner som er listet opp ovenfor. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av språk og litteratur i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler som er tilpasset ditt studium og fordypning!

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Bø
Campus Vestfold
Fakultetskontakt