Utveksling for optometri

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 5. eller 6. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Optometristudenter har én frist i året, 1.februar!

Da søker du om å enten reise ut for et helt semester på studieopphold i 5.semester (Australia) eller i 3 måneder praksis i 6.semester (som en del av OVEI3221: international clinical placement ).

 

Studentene i utvekslingspraksis reiser alltid i grupper og disse vil bli satt sammen av emneansvarlig.

 

Enkelte av partnerne har karakterkrav for opptak av våre studenter. Les på informasjonssiden om partneren for å få innblikk i dette. Du kan søke på tre ulike partnere, men sett deg inn i alle du søker om å få reise til, emneansvarlig vil vurdere hvordan gruppene settes sammen og hvem som kan få reise hvor.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av optometriutdannelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Kongsberg
Fakultetskontakt