Utveksling for dataingeniør

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 5. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Bachelor i dataingeniør har to forskjellige spesialiseringer og er delvis tilrettelagt for utveksling i 5 semester. Nedenfor ser man de forskjellige spesialiseringene og hvilke emne(r) som er obligatorisk(e) på ditt utvekslingssemester. Når et emne er obligatorisk vil det si at du må finne emne(r) ved partnerinsitusjonen som ligner på det obligatoriske emne du skulle hatt hjemme.

 

Cyber physical systems

Ingen obligatoriske emner. 

 

Cybersikkerhet

Obligatorisk emne: 

  • Maskinvare og sikkerhet (5 sp)
  • Utvikling av sikre webtjenester (5 sp)

 

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Vestfold
Campus Kongsberg
Fakultetskontakt