Utveksling for bærekraftsledelse

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 3.semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Master i bærekraftsledelse er delvis tilrettelagt for utveksling i 3 semester. Nedenfor ser man hvilke emne(r) som er obligatorisk på ditt utvekslingssemester. Når et emne er obligatorisk vil det si at du må finne emne(r) ved partnerinstitusjonen som ligner på det obligatoriske emne du skulle hatt hjemme:

  • Obligatorisk emne: Qualitative research (7.5 sp) eller
  • Obligatorisk emne: Quantitative research methods (7.5 sp)

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bærekraftsledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Bø
Fakultetskontakt