Utveksling for jus: forretningsjus og økonomi

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 4. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 15. sept

Filter

Praktisk informasjon om utveksling

Studiet i forretningsjus og økonomi gir det en unik mulighet til å utveksle til Copenhagen Business School (CBS) i 4. semester. Avtalen med CBS er unik for dette studiet og vi håper du benytter deg av muligheten til å ta et semester i Danmark. 

Når du utveksler til CBS er det disse emner du må ta for å få de innpasset i graden her hjemme:

Skaff deg internasjonal erfaring

Studiet i forretningsjus og økonomi på USN er den eneste studieprogrammet i jus hvor du har muligheten til å dra på utveksling i 4. semester. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har en avtale med Copenhagen Business School (CBS) som er spesialtilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Kan jeg reise på utveksling til steder som ikke er i USNs partnerportefølje?

Nei. 

Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid saksbehandler kun studenter som skal til partnerinstitusjoner. Avtaleporteføljen er definert per studieprogram. 

Eneste unntak for dette er for enkelte program hvor man i forkant har fått beskjed om at man kan reise til egenvalgt sted, for eksempel praksis i Europa etter endt utdanning eller feltarbeid i utlandet. 

Dersom du vil ta et utenlandsstudium utenom USNs partneravtaler må du søke permisjon som student fra USN den tiden du er borte og du søker om opptak ved vertsinstitusjonen på egen hånd.

Du har ikke krav på forhåndsgodkjenning av studiene i dette tilfellet, men du kan konsultere studieveileder og programkoordinator for faget ditt hvordan du evt skal gå fram for å få godkjenning og innpassing av fag i etterkant av oppholdet i utlandet. 

Visum når jeg er norsk, men har ikke norsk statsborgerskap.

Ja, dersom du har permanent oppholdstillatelse men ikke har norsk statsborgerskap så vil visumreglene for søkere fra landet du har statsborgerskap i, gjelde for deg. Det kan bety at søknadsprosessen kan ta noe lenger tid.

Reiser du på utveksling vil det også ta litt lengre tid før søknaden om norsk statsborgerskap blir innvilget. Man kan søke om å få fortgang i saken på UDI sine nettsider.

 

Våre partnerinstitusjoner vil hjelpe norske studenter som ikke har norsk statsborgerskap å søke om visum. Vi vil likevel gjøre OBS på at det alltid er en kostnad ved å søke visum!  Prisene på dette er forskjellig fra land til land.

Må jeg ha visum for å reise på utveksling?

Norske studenter trenger ikke visum om du skal utveksling innenfor EU/EØS landene. Til land utenfor EU/EØS krever man ofte at studenter har visum.

Vi anbefaler at du skaffer deg oppdatert informasjon direkte fra landets immigrasjonsmyndighet, konsulat eller ambassade. Visumreglene kan ha blitt oppdatert, så undersøk alltid de nyeste visumreglene.

Utenriksdepartementet har utfyllende reiseinformasjon. Den kan være til hjelp for å finne riktig informasjon om innreise, og hvilke nettsider du skal bruke for å søke visum.

Hva skjer om det er flere søkere enn antall plasser?

Det er hender at plassbegrensing hindrer studenter i å reise på utveksling til partnerinstitusjonen man helst vil til, dette avhenger av hvor mange søkere det er til utveksling.

Vi oppfordrer studenter til å søke på sine ønsker, og ikke ha for mye fokus på å beregne antall plasser når en setter opp sin egen prioriteringsliste.

 

Fordeling av gratisplasser:

 1. Avtaler med kun gratisplasser: Dersom vi har flere søkere til avtaler med kun gratisplasser, vil vi sende en henvendelse til partneren om å akseptere flere studenter fra USN. Det hender de dette. Hvis ikke, vil studentene med høyest karaktersnitt bli prioritert. Har du ikke høyest karaktersnitt vil du om det er plass, få mulighet til å reise på dine 2. eller 3 prioritet.

 

 1. Avtaler med både gratisplasser og betalingsplasser: Dersom vi har flere søkere til avtaler med både gratisplasser og betalingsplasser vil studenter med høyest karaktersnitt bli prioritert til gratisplassene. Studenter som ikke har høyest karaktersnitt vil om det er plass, få tilbud om å reise gjennom betalingsplassene eller reise til partneren på sin 2. eller 3. prioritet.

 

 

Slik regnes karaktersnittet:

Bachelorstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din bachelorutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Masterstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din masterutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

 

Likt karaktersnitt?

Dersom det er helt likt snitt på studenter, vil det avgjøres med loddtrekning. I lokal opptaksforskrift står det at:
Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter rangeres søkerne etter loddtrekning.

Intervju eller motivasjonsbrev gir oss ikke grunnlag til å vurdere noen opp eller ned for utvekslingsplass.

 

 

Hvordan regnes karaktersnitt når jeg søker om utveksling?

Det er viktig å påpeke at USN ikke stiller noe minimumskarakterkrav for å kunne reise på utveksling. Utveksling er tilgjengelig for alle uavhengig av karaktersnitt. Likevel er det slik at det gjennom noen avtaler, og nesten alle avtaler utenfor Europa, er krav om at man må ha C eller bedre i snitt.

Det er partnerinstitusjonene våre som eventuelt stiller karakterkrav.

Gjennom Erasmus-programmet er det ingen bestemte krav til karakterer. Likevel er det slik at dersom det er konkurranse om plassene er det karaktersnittet som avgjør hvem som får plass.

 

Slik regnes karaktersnittet:

Bachelorstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din nåværende bachelorutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Masterstudenter:

 1. Legge sammen alle karakter du har fått på din nåværende masterutdanning ved USN når søknadsfristen går ut februar eller 15. september.
 2. Dele summen på antall karakterer du la sammen
 3. Dette er karaktersnittet ditt

Amerikanske partnere vil ofte kreve en minimum GPA (Grade Point Average) for opptak hvor også Bachelorprogrammet også regnet med i GPA.  Kontakt oss i Seksjon for Internasjonalisering for mer informasjon rundt utregning av GPA om du er i tvil.

Det er noe rom for skjønn i vurderingene av karaktersnitt, men i slike tilfeller gjør vi vurderinger i samråd med vertsuniversitetet som har satt opptakskravet. Dersom en student er nær ved å oppnå karakterkravet, vil vi be vertsuniversitetet om å vurdere om studenten kan få opptak før vi eventuelt nominerer vedkommende.

Jeg ønsker å studere på et annet språk enn engelsk. Er det språkkrav da?

En del av våre samarbeidspartnere stiller krav til språkkunnskaper, avhengig av undervisningsspråket.

Skal du studere i et annet skandinavisk land og undervisningsspråket er dansk eller svensk, vil norsk som morsmål stort sett være tilstrekkelig for opptak.

Skal du studere i et land hvor undervisningsspråket er f.eks. tysk, fransk, spansk eller italiensk kan du ha rett på språkstipend fra Lånekassen for et intensivkurs i språket i forkant av studiene. Det er en fordel med godt grunnlag i språket fra før for at du skal kunne følge undervisning på universitetsnivå. Les mer om språkstipend på Lånekassen sine sider.

Jeg har ikke karakter 4 i engelsk fra VGS. Hva gjør jeg?

Flere av våre samarbeidspartnere hvor undervisningen foregår på engelsk krever gjerne at du dokumenterer minimum 4 i engelsk fra videregående skole. Spesielt er institusjoner i Storbritannia, Australia, USA og New Zealand strenge på dette kravet. Har du ikke det, vil mange læresteder kreve en språktest.


ANSA har laget en fin side om språktester (hvordan og hvor man kan ta de) før utveksling.

Dersom du ikke har oppfyller språkkravet for stedet du ønsker å reise, ta kontakt med oss i Seksjon for internasjonalisering. Ofte finner vi en alternativ løsning slik som en språktest. Denne kan tas etter du har søkt. 

Jeg har søkt utveksling, hva skjer videre?

Vi er så glad du har søkt utveksling! Du kommer til å få ditt livs beste semester.

Etter at søknadsfristen har gått ut 1. februar (for utveksling høstsemesteret) og 15. september (for utveksling i vårsemesteret) vil vi kontakte alle studenter som har søkt på e-post.

Ønsker du å kikke på stegene i utviklingsprosessen mot partnerinstitusjonen? Logg deg inn i vårt Canvasrom for utveksling. Her finner du en komplett guide og hjelp til hvordan du kommer deg på utveksling!

Kan jeg reise på utveksling?

Alle studenter som oppfyller følgende punkter kan reise på utveksling:

 1. Er du tatt opp til et gradsprogram på USN skal du ha muligheten til å reise på utveksling. Alle bachelor- og masterprogrammer er forpliktet til å ha et tilbud.
 2. Du skal ha bestått minimum 60 studiepoeng.
 3. Du må søke deg på utveksling i det semesteret som er tilrettelagt for utveksling på ditt gradsprogram og du må få fag forhåndsgodkjent inn i graden din.
 4. Er du deltidsstudent, vil antall fag du tar i utlandet påvirke både opptak hos partner og hva du kan få fra Lånekassen.

Dersom du har snakket med din programkoordinator og du ikke kan reise ut som en del av graden din, kan du enten reise på Sommerskole eller ta Praksis i Europa etter endt grad.

Hvordan finner jeg emner på utveksling?

Nå kan du finne "tidligere emner som har blitt godkjent" for ditt studieprogram til den partneren du vil reise til. 

Dersom du vil lese mer om disse emnene, eller finne andre emner, må du sjekke kurskatalogen til partneruniversitetet. Les deg opp på emnene! 

Tips til å finne emner: 

 • Erasmus-partnere i Europa og partnere i ikke-engelskspråklige land har ofte et avgrenset utvalg emner som undervises på engelsk. Disse kan være satt sammen til ferdige "fagpakker" tilsvarende 30 studiepoeng per semester. Hvis ikke, må du plukke en sammensetning av ulike emner. Sjekk med din studieveileder og programkoordinator hvorvidt disse kan forhåndsgodkjennes inn i graden din. 
 • Våre partnerinstitusjoner i engelskspråklige land har gjerne Bachelor- og Masterprogrammer hvor du i prinsippet kan søke fag i hele kurskatalogen:
 • Er du Bachelorstudent? Se etter 2. og 3.årsfag (3. og 4.årsfag i USA). Disse har gjerne en tre- eller firesifret kode som starter på 2, 3 eller 4, avhengig av hvilket undervisningsår de undervises i. 
 • Er du Masterstudent? Se gjerne etter fag med en kode som starter på 4 eller 5 (i USA: 5 eller 6).

NB: Emner på nivå 1 i USA tilsvarer videregående emner og vil ikke bli godkjent! 

Fagene skal fylles inn i ditt Learning agreement og forhåndsgodkjennes av programkoordinator etter at du er nominert og før du søker deg videre til partneruniversitetet ditt. Mer informasjon om dette finner du i CANVASrommet vårt. Logg deg inn og ta en kikk!

Må jeg være i rute med utdanningen min for å reise på utveksling?

Hovedsvaret på dette er ja. Ofte har institusjonene som skal ta imot studentene krav til hva studentene skal ha av bakgrunn og utdanning for å komme inn på studiene de skal ta i utlandet.

Skal du i praksis, vil de ha forventninger til at du er på det nivået i studieløpet ditt som trengs for å gjennomføre praksisen. 

Dersom du ikke har normert studieproduksjon ved søknadsfrist for utveksling, kan det være du får avslag. Det kan også være du får en utvekslingsplass med en betingelse om at du består alt før avreise. 

Må jeg ha 60 studiepoeng før jeg reiser på utveksling?
Er det viktig å svare på tilbudt plass i søknadsweb?

Ja.

Svarer du ikke til fristen som er gitt, vil din søknad bli satt som "trukket" og andre vil få tilbud om plassen. 

Kan jeg reise til samme sted som vennene mine?

Søkerne til utveksling rangeres etter karakterer og det er dessverre ikke mulig å tilpasse utvekslingsplasser for vennegrupper.

Det er viktig at du tenker på at du vil på utveksling for din egen del og er forberedt på å at det kan bety å reise med noen du ikke kjenner fra før (potensielt nye venner). Det kan jo også kan hende du får reist med vennegjengen dersom dere har godt nok karaktersnitt alle sammen og det er nok plasser til utvekslingsstedet. 

Kan jeg gjøre om på mine ønskede utreisesteder?

Frem til fristen kan du omrokkere dine ønsker, eller legge til andre.

Etter fristen er det ønskene du har søkt om som gjelder. Så tenk deg godt om hvor du vil før du søker. 

 

Det hender studenter ikke får verken 1., 2. eller 3.valg, og blir tilbudt andre steder å reise til. 

Må du reise på utveksling om du har søkt?

Når du har søkt utveksling, gjennomgår saksbehandlere alle søknader, kontakter partnere og utarbeider skreddersydd informasjon til akkurat deg og dit du skal.

Om du er usikker på om du vil dra på utveksling eller spesifikt til det universitet du er nominert til, ta gjerne kontakt med oss så kan vi veilede deg. 

Når er nominert, bør du se på det som en forpliktelse og tenke deg godt om før du svarer ja i søknadsweb. 

Ofte er mange på venteliste, noen får ikke reist og mange jobber for at akkurat du skal få dratt på utveksling. Derfor bør man aktivt ta stilling til at dette er noe man ønsker og ta et valg om at dette er noe man skal gjennomføre allerede når man er i søknadsprosessen. 

 

Du kan alltid ta kontakt med oss på utveksling@usn.no om du har spørsmål.

 

 

Hva skjer om jeg stryker på eksamen på utveksling?

Du har flere valgmuligheter om du stryker i et fag på utveksling. Valgmuligheten din kommer an på om du stryker i et obligatorisk fag eller et valgfag. 

Det alltid er lurt å ta kontakt med studieveileder hvis man har strøket i et fag, husk at du har selv ansvar for å levere "Transcript of Records" (karakterutskrift) til studieveileder etter utvekslingssemesteret ditt for registrering.  

Om du stryker i et obligatorisk fag

Stryker du i et obligatorisk fag på utveksling så kan du:

1. Konte faget på den skolen du har tatt faget - hvor lett dette lar seg gjøre med tanke på tidspunkt på konteeksamen og om du kan ta det over nett eller fysisk varierer veldig fra universitet til universitet. Men det er en mulighet. 

2. Ta det obligatoriske faget opp igjen på USN. 

 

Om du stryker i et valgfag

1. Konte faget på den skolen du har tatt faget - hvor lett dette lar seg gjøre med tanke på tidspunkt på konteeksamen og om du kan ta det over nett eller fysisk varierer veldig fra universitet til universitet. Men det er en mulighet. 

2. Ta opp valgfaget på USN - om USN har et lignende eller samme fag, så kan du jo ta opp samme valgfaget på USN eller eventuelt bare velge et nytt valgfag som erstatter det du tok på utveksling. 

 

NB! Det er viktig å bemerke seg at dette er løsninger du har i forhold til å få godkjent bachelor/master grad. Men om du stryker i et fag i utlandet og velger å ta det opp/ta nytt fag på USN kan ha økonomiske konsekvenser i forhold til omgjøring av lån til stipend. Det har ikke nødvendigvis det, ettersom omgjøring av lån til stipend går på antall studiepoeng du fullfører. Ta kontakt med lånekassa om du er usikker eller får problemer. 

 

Lurer du på noe?

Campus Ringerike
Fakultetskontakt