Vacancies

USN is one of the biggest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers. To do this, we need skilled and committed employees. Make a good choice and apply for work here!


List of vacancies at USN

Title Application deadline Published Description
Sunday, July 29, 2018 21/06/2018 Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.18 ledig en fast stilling. Stillingen er knyttet til Universitetet i Sørøst Norges utviklingsenhet USN eDU, enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t campus Vestfold. USN opprettet 01.01.2017 et egent kompetansesenter/utviklingsenhet under viserektor for utdanning og studiekvalitet kalt USN eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. eDU ...
Wednesday, August 1, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde anestesisykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Wednesday, August 1, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde intensivsykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Wednesday, August 1, 2018 29/05/2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig én stipendiatstilling i utdanningsforskning innen helsesøsterfag med fokus på kliniske studier og klinisk kompetanse. Stipendiatstillingen inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede vil være nestleder eller faggruppeleder. ...
Wednesday, August 1, 2018 20/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 ledig et toårig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i elektronikk og elektro. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning i elektronikk og elektro innenfor bachelorutdanningene ved instituttets ...
Wednesday, August 1, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det i perioden fra 01.09.18 til 31.08.19 ledig inntil 100 % oppdragsstilling som rådgiver/bedriftskoordinator optometri, radiografi og lysdesign, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (IORL) og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Tiltredelse: 1.9.2018 eller etter avtale. Aktuelle ansvarsområder og ...
Monday, August 6, 2018 02/07/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver med et særlig ansvar for administrasjon av ph.d.-programmene i Anvendte mikro- og nanosystemer og Nautiske operasjoner. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Vi søker etter en initiativrik, selvstendig og målrettet person med som ønsker å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner. Vi ...
Monday, August 6, 2018 26/06/2018   Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 1. august 2018 ledig fast 100 % stilling som praksisrådgiver/-konsulent tilknyttet grunnskolelærerutdanningen ved fakultetsadministrasjonen. Universitetet i Sørøst-Norge er organisert i fire fakulteter. Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og underlagt visedekan for grunnskolelærerutdanningen. Oppgaveansvarlig er programkoordinator ved ...
Friday, August 10, 2018 07/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences, and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in robotics for disaster management, search and rescue operations. The position is a cooperation between the Department of Science and Industry Systems in Kongsberg and the Department of Electrical Engineerring, Information Technology and Cybernetics in Porsgrunn. There will be regular meetings in both Kongsberg and Porsgrunn. The place of employment will be in ...
Friday, August 10, 2018 08/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in “Machine Learning for Predictive Maintenance”. The position is attached to the Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics (EIK) and reports to the Head of Department. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent in ...
Sunday, August 12, 2018 26/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2019 til 31.12.21 ledig et vikariat i 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted for stillingen vil være studiested Vestfold eller Notodden. Dette avtales med instituttleder. Ansvar og ...
Wednesday, August 15, 2018 30/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig én stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Tilsetting etter nærmere avtale. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Barnevernets arbeid med unge flyktninger i Norden. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette er en ...
Wednesday, August 15, 2018 06/06/2018 Ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, er det fra 02.01.19 og frem til 31.12.2021 ledig 100 % oppdragsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor for etter- og videreutdanning innen organisasjons- og ledelsesfag.   ...
Wednesday, August 15, 2018 08/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Hydrogen Safety (dispersion and combustion). The position is attached to Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The fellow will be working in the research group for Process Safety, Combustion and Explosions. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the ...
Wednesday, August 15, 2018 26/06/2018 The Faculty of Health and Social Sciences currently has one vacant permanent, up to full-time, position as Professor, and one vacant permanent, full-time, position as Associate Professor in anaesthesia nursing. The position is attached to the Department of Nursing and Health Sciences and reports to the Head of Department. The place of employment is currently at Campus Vestfold (Horten). Commencement of position: asap, and after agreement. ...
Friday, August 31, 2018 06/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2019 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen design i tre/metall. Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på campus Notodden, og en del av arbeidet vil være ...
Saturday, September 1, 2018 07/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor kritisk literacy, med antatt tiltredelse 01.01.2019, evt. etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold, men arbeidsoppgaver ved andre campus må også påregnes. Stillingen er knyttet til fakultetets ph.d.-program PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i ...
Sunday, September 2, 2018 05/07/2018 Department of Microsystems has a vacancy for a position as Postdoctoral Fellow in microsystems technology. The position is with the Department of Microsystems and the Postdoctoral Fellow reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications Applicants must have a Norwegian doctorate or equivalent education abroad in microsystem technology, electrical or mechanical engineering, physics or applied ...
Saturday, September 15, 2018 26/06/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Sciences has a vacancy from 01.11.2018 for a position as PhD Research Fellow within the theme “Sports, Outdoor Life, Technology and Policy”. The position is located in the Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies and reports to the Head of Department. The desired campus of employment is Bø, followed by Notodden or Vestfold (Bakkenteigen). Qualifications Applicants to the PhD position ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science  has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in landscape and sustainability from 01.01.19. The place of employment is either Department of Visual and Performing Arts Education or Department of Culture, Religion and Social Studies. The place of employment will be campus Vestfold or campus Notodden. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.19 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.  Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden eller campus Bakkenteigen. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting. Stillingen er  knyttet til fakultetets PhD program Pedagogiske ressurser og forskergruppen Embodied Making ...