Vacancies

USN is one of the biggest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers. To do this, we need skilled and committed employees. Make a good choice and apply for work here!


List of vacancies at USN

Title Application deadline Published Description
Monday, September 24, 2018 04/09/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in SLID – Intermetallic bonding for extreme temperatures. The position is attached to the Department of Microsystems and reports to the Head of Department. The place of employment is Bakkenteigen, Horten, Vestfold. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in ...
Tuesday, September 25, 2018 11/09/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and maritime Science has a vacancy for a 60% position as Postdoctoral Fellow in Bioelectrochemistry from October 01, 2018.   ...
Wednesday, September 26, 2018 24/08/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis innen cybersikkerhet. Tiltredelse snarest mulig/etter avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer (IMS), og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, Horten. Ansvar og arbeidsoppgaver Forskningsgruppen for sikre distribuerte systemer trenger en som skal bidra til å ...
Wednesday, September 26, 2018 12/09/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i byggdesign ved studieprogrammet i Bygg.  Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.  Ansvar og arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av ...
Saturday, September 29, 2018 27/08/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor litteraturvitenskap med tema sanglyrikk. Stipendiaten vil være knyttet til den nyopprettede temagruppa for sanglyrikk i Forskernettverk for tekst i kultur og utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Antatt tiltredelse er 01.01.2019, men kan også skje etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. ...
Sunday, September 30, 2018 22/08/2018 Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig inntil tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Notodden eller studiested Porsgrunn. Det må imidlertid påregnes noe undervisning på instituttets øvrige studiesteder. Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingene er i ...
Sunday, September 30, 2018 16/08/2018 Department of Microsystems has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in micro- and nano systems technology. The position is with the Department of Microsystems and the candidate reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in micro- and nano technology, physics, electrical ...
Sunday, October 7, 2018 21/09/2018 Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra 01.11.18 eller etter avtale ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent. Personal- og organisasjonsavdelingen ledes av universitetets personal- og organisasjonsdirektør og er organisert med to seksjoner som ledes av hver sin seksjonssjef. Avdelingen har 33 ansatte. Stillingen som førstekonsulent/seniorkonsulent er organisert i Seksjon for lønn og personaltjenester og rapporterer til ...
Monday, October 8, 2018 22/09/2018 Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra og med 01.11.18 ledig fast 100 % stilling som personalrådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Seksjonen består av 11 medarbeidere. Hovedarbeidssted for den som tiltrer vil være fortrinnsvis ved studiested Vestfold, men reisevirksomhet mellom studiestedene vil måtte påregnes. Vi søker deg som er motivert og som har engasjement for å arbeide ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science  has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in landscape and sustainability from 01.01.19. The place of employment is either Department of Visual and Performing Arts Education or Department of Culture, Religion and Social Studies. The place of employment will be campus Vestfold or campus Notodden. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Design, Art and Craft from 01.01.2019. The position is attached to the Department of Visual and Performing Arts Education and reports to the Head of Department. The place of employment is campus Notodden or campus Bakkenteigen.   Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education ...
Monday, October 15, 2018 21/09/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig to midlertidige stillinger fra 01.11.18 – 31.07.19 som universitetslektor i idrettsfag. Stillingsomfanget svarer fra 50 % til 80 % stilling utfra hvilke deler av behovet fremstilt i utlysningsteksten kandidatene dekker. Stillingene er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Bø, men det må påregnes mulighet for ...
Thursday, November 1, 2018 23/08/2018 Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig en stilling som stipendiat innen tradisjonskunst. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Praksis, tradisjon og teknologi (http://www.hit.no/Forskning/Forskningsgrupper/Praksis-tradisjon-og-teknologi) og har arbeidssted ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Rauland. Det er videre en forutsetning at stipendiaten tas opp på og følger ...