Vacancies

USN is one of the biggest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers. To do this, we need skilled and committed employees. Make a good choice and apply for work here!


List of vacancies at USN

Title Application deadline Published Description
Tuesday, June 26, 2018 06/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacant full-time permanent position as Associate Professor in Maritime Human Factors. The position is attached to the Department of Maritime operations and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold. Responsibilities and duties We are seeking candidates who have interest and ability to conduct high quality research and teaching related to nautical ...
Thursday, June 28, 2018 08/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i byggdesign ved studieprogrammet i Bygg. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn. Ansvar og arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av studenter ...
Thursday, June 28, 2018 08/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i jernbaneteknikk ved studieprogrammet i Bygg. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn. Ansvar og arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av ...
Sunday, July 1, 2018 18/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det ledig fast 100% stilling som professor i helse og teknologi. Tiltredelse snarest, og etter avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie – og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder/instituttnestleder. Hovedarbeidssted vil være ved Campus Porsgrunn. Det er opprettet et professorat innen helse og teknologi ved USN campus Porsgrunn. Professoratet ...
Sunday, July 1, 2018 12/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det snarest og helst fra 01.08.18 ledig inntil to midlertidige stillinger i inntil 100 % som universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i kroppsøving for en periode på inntil to år. Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er faggruppeleder kroppsøving. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Notodden, men det må påregnes mulighet for undervisning ved instituttets ...
Wednesday, July 4, 2018 21/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 15.08.18 ledig en fast 100 % stilling som overingeniør/avdelingsingeniør. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn. Instituttet gir 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag innen Ren energi- og prosessteknologi (kjemi). Maskinteknisk design, Byggdesign, og Plan- og Infrastruktur. I tillegg tilbyr ...
Thursday, July 5, 2018 06/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2019 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen design i tre/metall. Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på campus Notodden, og en del av arbeidet vil være ...
Friday, July 6, 2018 06/06/2018 Institutt for pedagogikk er organisatorisk plassert ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og har 130 ansatte fordelt på studiestedene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Instituttets undervisningsoppgaver er primært knyttet til barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk. I tillegg kommer oppgaver knyttet til doktorgradsprogram, etter- og videreutdanning og ...
Friday, July 6, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 1.9.18 ledig inntil 100% prosjektstilling i 12 måneder som førstekonsulent. Tilsetting 1.9.18, eller etter avtale. Det vil være mulighet for forlengelse av stillingen. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Kongsberg. Det kan være aktuelt med arbeidsdager ved Campus Drammen. Aktuelle ...
Friday, July 6, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det i perioden fra 01.09.18 til 31.08.19 ledig inntil 100 % oppdragsstilling som rådgiver/bedriftskoordinator optometri, radiografi og lysdesign, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (IORL) og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Tiltredelse: 1.9.2018 eller etter avtale. Aktuelle ansvarsområder og ...
Sunday, July 8, 2018 07/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra august 2018 ledig stilling som stipendiat innenfor KRLE-didaktikk for 5.-10. trinn med vekt på mangfold og interkulturalitet. Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillinger må ha faglig relevant mastergrad eller tilsvarende høyere ...
Wednesday, July 11, 2018 20/06/2018 Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det i perioden 01.08.18-01.07.19 ledig et 100% vikariat som rådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon for internasjonalisering (80%) og Seksjon for forskning og innovasjon (20%) Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Arbeidssted er primært campus Drammen, men ivaretakelse av oppgaver på tvers av USNs 8 campus og noe reise mellom campusene må påregnes. Noe reisevirksomhet i inn- og utland for øvrig må også ...
Sunday, July 29, 2018 21/06/2018 Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.18 ledig en fast stilling. Stillingen er knyttet til Universitetet i Sørøst Norges utviklingsenhet USN eDU, enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t campus Vestfold. USN opprettet 01.01.2017 et egent kompetansesenter/utviklingsenhet under viserektor for utdanning og studiekvalitet kalt USN eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. eDU ...
Wednesday, August 1, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde anestesisykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Wednesday, August 1, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde intensivsykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Wednesday, August 1, 2018 29/05/2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig én stipendiatstilling i utdanningsforskning innen helsesøsterfag med fokus på kliniske studier og klinisk kompetanse. Stipendiatstillingen inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede vil være nestleder eller faggruppeleder. ...
Wednesday, August 1, 2018 20/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 ledig et toårig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i elektronikk og elektro. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning i elektronikk og elektro innenfor bachelorutdanningene ved instituttets ...
Monday, August 6, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver med et særlig ansvar for administrasjon av ph.d.-programmene i Anvendte mikro- og nanosystemer og Nautiske operasjoner. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Vi søker etter en initiativrik, selvstendig og målrettet person med som ønsker å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner. Vi ...
Friday, August 10, 2018 07/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences, and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in robotics for disaster management, search and rescue operations. The position is a cooperation between the Department of Science and Industry Systems in Kongsberg and the Department of Electrical Engineerring, Information Technology and Cybernetics in Porsgrunn. There will be regular meetings in both Kongsberg and Porsgrunn. The place of employment will be in ...
Friday, August 10, 2018 08/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in “Machine Learning for Predictive Maintenance”. The position is attached to the Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics (EIK) and reports to the Head of Department. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent in ...
Wednesday, August 15, 2018 30/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig én stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Tilsetting etter nærmere avtale. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Barnevernets arbeid med unge flyktninger i Norden. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette er en ...
Wednesday, August 15, 2018 06/06/2018 Ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, er det fra 02.01.19 og frem til 31.12.2021 ledig 100 % oppdragsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor for etter- og videreutdanning innen organisasjons- og ledelsesfag.   ...
Wednesday, August 15, 2018 08/06/2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Hydrogen Safety (dispersion and combustion). The position is attached to Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The fellow will be working in the research group for Process Safety, Combustion and Explosions. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the ...
Saturday, September 1, 2018 07/06/2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor kritisk literacy, med antatt tiltredelse 01.01.2019, evt. etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold, men arbeidsoppgaver ved andre campus må også påregnes. Stillingen er knyttet til fakultetets ph.d.-program PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science  has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in landscape and sustainability from 01.01.19. The place of employment is either Department of Visual and Performing Arts Education or Department of Culture, Religion and Social Studies. The place of employment will be campus Vestfold or campus Notodden. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or ...
Monday, October 15, 2018 22/06/2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.19 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.  Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden eller campus Bakkenteigen. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting. Stillingen er  knyttet til fakultetets PhD program Pedagogiske ressurser og forskergruppen Embodied Making ...