Vacancies

USN is one of the biggest educational institutions in Norway. We have eight campuses, all within a couple of hours away from our capital. We provide our students with proper education for their working careers. To do this, we need skilled and committed employees. Make a good choice and apply for work here!


List of vacancies at USN

Title Application deadline Published Description
Wednesday, May 30, 2018 16/05/2018 Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.2018 ledig fast stilling som rådgiver innen studieadministrative systemer. Stillingen er knyttet til Seksjon for studieadministrative systemer, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted etter avtale. Seksjonen har eierskap til felles studieadministrative systemer for hele institusjonen og integrasjoner mellom disse. Det gjelder blant annet Felles studentsystem (FS) med webapplikasjoner og ...
Thursday, May 31, 2018 16/05/2018 Ved eiendomsavdelingen er det fra 01.08.2018 ledig 1-2 faste 66,67 % stillinger som fagarbeider med fagbrev / renholder.   Stillingene er knyttet til campusdrift Vestfold, og nærmeste overordnede er renholdsleder. Aktuelle arbeidsoppgaver Daglig renhold og vedlikeholdsoppgaver, samt periodisk renhold og hovedrengjøring. Arbeidsdagen starter kl. 06.00. Kvalifikasjoner relevant erfaring gode ...
Thursday, May 31, 2018 16/05/2018 Ved Eiendomsavdelingen er det fra 01.09.2018 ledig fast stilling som renholdsleder. Stillingen er knyttet til eiendomsavdelingen, og nærmeste overordnede er driftssjef. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold. Aktuelle arbeidsoppgaver Ledelse og personalansvar for ca 25 renholdere. Innkjøps- og budsjettansvar. Renholdsleder samarbeider tett med resten av driftsavdelingen, og øvrige aktører på ...
Thursday, May 31, 2018 16/05/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør innen data. Stillingen er knyttet til Institiutt for realfag og industrisystemer og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Kongsberg. Overingeniøren vil i møte med studentene ivareta et viktig ansvar knyttet til i å ivareta og utvikle fakultetets omdømme og profil. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives og tilbyr selvstendige ...
Monday, June 4, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde anestesisykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Monday, June 4, 2018 11/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde intensivsykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
Monday, June 4, 2018 18/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig én 50 % stilling som postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie. Postdoktorstillingen inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stillingen er tilknyttet Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted vil være ved campus Drammen, Vestfold ...
Monday, June 4, 2018 18/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig en 50 % stilling som postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie. Stillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet "Improving quality in clinical assessment of student nurses - developing an innovative, web-based assessment program (QUALinClinStud)". Det overordnede forskningsprosjekt er 4-årig, og i samarbeid med Universitet i Stavanger (UiS). Stillingen er eksternt finansiert av midler fra Norges ...
Friday, June 8, 2018 09/05/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science has a vacancy for a position as PhD Studentship in the project Conversation Analytic Innovation for Teacher Education (CAiTE) - Research-based Training for Enhancing Assessment and Feedback Quality from 01.09.2018. The project is funded by The Research Council of Norway and the vacant position involves close collaboration with the project group in accordance with the research questions defined in the project description.  The ...
Wednesday, June 13, 2018 16/05/2018 Er du en engasjert og resultatorientert person med EU-prosjekterfaring? EU-nettverk Viken søker etter personer som kan styrke regionens utnyttelse av verdens største innovasjonsprogram – Horisont 2020. EU-nettverk Viken har midler fra Forskningsrådet til å mobilisere flere forskere og bedrifter til å søke prosjekter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket består av Universitetet i Sørøst-Norge (prosjektleder) og Buskerud-, Vestfold- ...
Friday, June 15, 2018 02/02/2018 A three year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-vivo retinal ultrastructures. The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, Campus Kongsberg, and ...
Friday, June 15, 2018 12/04/2018 A three, or four year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences from 15.8.2018. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of radiography. The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, and the appointed candidate will report to the Head of Department Bente Monica Aakre. Qualifications Appropriately motivated ...
Friday, June 15, 2018 08/04/2018 A three year PhD position in Person-Centered Healthcare is available at the Faculty of Health and Social Sciences from 15.08.2018. The successful applicant will be expected to carry out a PhD in the field of lighting design, within the theme Healthy lighting design for sensitive population groups at high latitudes (Norway). The position will be associated with the Department of Optometry, Radiography and Lighting Design, Campus Kongsberg, and the appointed candidate will report to ...
Friday, June 15, 2018 04/05/2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Sciences has a vacancy for a position as a PhD Research Fellow in Human Rights and Multiculturalism. The position is connected to the project: “Shaping culture: the effect of international human rights agencies on local cultures”, and the NORPART partnership and development program “Human rights and reconciliation in a post conflict multicultural society” with the University of Peradeniya in Sri Lanka. The PhD fellowship is part of ...
Wednesday, June 20, 2018 22/05/2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det i perioden 01.01.19-31.12.22 ledig 20 % åremålsstilling som professor II i prosessregulering. Stillingen er knyttet til Institutt for elektro, IT og kybernetikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn. Instituttet tilbyr bachelorgrad i ingeniørfag innenfor ‘elkraftteknikk’ og ‘informatikk og automatisering’, og mastergrad i ‘Industrial IT and Automation’ og ‘Electrical ...
Sunday, July 1, 2018 18/05/2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det ledig fast 100% stilling som professor i helse og teknologi. Tiltredelse snarest, og etter avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie – og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder/instituttnestleder. Hovedarbeidssted vil være ved Campus Porsgrunn. Det er opprettet et professorat innen helse og teknologi ved USN campus Porsgrunn. Professoratet ...