Torgeir Solberg Mathisen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5320)
Førsteamanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign. Koordinator i Norwegian Vision in Stroke nettverket https://synogslagnett.no/

Ansvarsområder

Emneansvar for: MFRS5119 Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre cerebrale synsvansker og for MRES019 Research Methods (Masters protocol)

Med i forskergruppene Eldreforsk og Syn og hjerne

Forsker på og arbeider med implementering av synskartlegging og rehabilitering etter hjerneslag

Kompetanse

Utdannet sykepleier 2004

Master i klinisk helsearbeid, aldring og eldreomsorg 2015

Phd Personorientert helsearbeid 2022

CV

Utdannet sykepleier med erfaring fra hjemmesykepleien og Kongsberg sykehus  som slagsykepleier og geriatrisk sykepleier. Helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL Hjerneslag) 2016 - 2017. Stipendiat i Et slag for syn prosjektet 2017 - 2022. Nå førstamanuensis ved IORL. 

Nåværende styremedlem i NSFs Faggruppe for øyesykepleiere

Tidligere styremedlem i NSFs Faggruppe for slagsykepleiere 

Publikasjoner i Cristin