Arnulf Kristian Myklebust

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5325)
Ansatt som førsteamanuensis innenfor fagfeltet synsrehabilitering i juni 2017. Før det jobbet jeg 17 år i tverrfaglig synsutredningsteam, Statped/Huseby kompetansesenter. I 1994 startet jeg synsklinikken, Holmlia Optometri, i Oslo. Jeg har flere interesseområder innenfor optometrifaget, og sitter bl.a. som valgt leder av Norsk Selskap for Optometri (www.optometri.org).

Ansvarsområder

Programkoordinator for Master i Synspedagogikk og Synsrehabilitering

Sekretær, Webansvarlig og Campustillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN

  • Emneansvarlig MSRT4001 - Synsrehabilitering, Tverrvitenskapelig teoretisk forankring
  • Emneansvarlig MFOR5119 - Optometrisk Rhabilitering av Synshemmede
  • Emneansvarlig MFOR5219 - Optometrisk Rhabilitering av Synshemmede II
  • Emneansvarlig MFRS5119 - Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre cerebrale vansker
  • Emneansvarlig MFRS5219 - Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre cerebrale vansker II
  • Emneansvarlig MORT319 (/MSYT5001) Synsterapi/-trening
  • Foreleser på andre masteremner, bl.a.innenfor visuell ergonomi og øyesykepleie 

RETHOS - Retningslinjer for Helse Og Sosialfagsutdanningene i Norge; Gruppemedlem, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

Spesialklinikk, Nasjonalt Senter for Optikk, Syn og Øyehelse

Deltar i forskergruppen Optikk, Syn og Øyehelse; 

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-senter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/

 

Kompetanse

Registrert spesialistkompetanse:

  • Ortoptikk og pediatrisk optometri
  • Allmennoptometri
  • Kontaktlinser

CV

(Kun formell utdanning - ta ev. kontakt for fullstendig CV)

Universitetet I Sørøst-Norge (USN), eksamen Universitets- og Høgskolepedagogikk 2018 (20 SP)

University of Reading, School of Psychology and Clinical Language Sciences, UK, Doctor of Philosophy 2014

Høgskolen i Buskerud (USN), eksamen forskerkurs + statistikk 2008 (Masterkurs i synsvitenskap)

Pennsylvania College of Optometry (Salus University), Philadelphia, uteksaminert Optometrist (MSc) 2000

Kongsberg Ingeniørhøgskole (USN), uteksaminert Optiker 1986

(Naturfaglinje, Oppegård Vgs.)

Publikasjoner

(Kun fagfellevurderte og bokkapitler - ta ev. kontakt for fullstendig publikasjonsliste)

Myklebust A, PM Riddell (???) A comparison of visual function between premature and typical children Sendt til vurdering i Journal of Abnormal Child Psychology

Lundmark PO, Myklebust A, Lewis P, Gierow P, Pedersen LH, Adsersen AW (202?) Ny læringsmodell for å oppnå anvendt læringsutbytte i etterutdanning av helsepersonell Sendt til vurdering i UNIPED

Myklebust A, PM Riddell (2022) Development of visual acuity in children: Assessing the contribution of cognition and age in Lea chart acuity readings 
Journal of Optometry and Vision Science, Vol. 99 (1), 24-30

Myklebust A, PM Riddell (2017) Visual function in premature vs. typical children Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science, Vol. 10 (2), 2-3

Myklebust A, PM Riddell (2017) Visual characteristics of high-functioning premature children Association of Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Baltimore, USA (Poster)

Myklebust A, PM Riddell (2016) Fusional stamina: An alternative to Sheard’s criterion Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science, Vol. 9 (2), 1-7

Myklebust A, PM Riddell (2015) Fusional stamina – a better way of describing binocular vision The 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society, Praha (Poster) 

Myklebust A (2013) Visual Function in Premature Children, Doktorgradsavhandling

Myklebust A, T Langaas, PM Riddell (2011) Developmental trajectories of selected visual functions Syn 2011. SM Sydnes (red.). Oslo: Huseby kompetansesenter.

Myklebust A (2011) Elever med cerebrale synsvansker  Syn 2011. SM Sydnes (red.). Oslo: Huseby kompetansesenter.

Myklebust A (2008) Barn og synsproblemer  Syn 2008. SM Sydnes (ed.). Oslo: Huseby og Tambartun kompetansesentre.

Myklebust, A (2008) Barn og synsproblemer Barnehageboken, våren 2008. IM Thomassen (red.).  Oslo: Egmont forlag

Myklebust, A (2006) Undersøkelsesmetodikk i forhold til barn som har funksjonshemninger Syn 2005. SM Sydnes (red.). Oslo: Huseby og Tambartun kompetansesentre.

Langaas, T, A Myklebust et al. (2002) Clinical assessment of eye movements in children with reading disabilities and with Developmental Coordination Disorder (DCD) Investigative Ophthalmology and Vision Science, 43: E-abstract 4661. Også presentert ved Association of Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Florida, USA samme år.

Myklebust A et al. (1999) A clinical evaluation of a computer-based vision therapy program (Home Therapy Systems – HTS) Mastergrads forskningsprosjekt. M Scheiman (veileder) Pennsylvania College of Optometry (Salus University)