Norwegian Vision in Stroke (NorVIS)

Gruppebilde av alle i NorVIS

NorVIS skal etablere et nasjonalt nettverk som skal implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. NorVIS er et ledd i oppfølgingen av den Nasjonale hjernehelsestrategien 2019-2024.

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over halvparten av disse må lære seg å leve med synsforstyrrelser som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får i behandling, rehabilitering og oppfølging av denne pasientgruppen; synsutredning er ikke en gang en del av det nasjonale tilbudet de får.

Se prosjektleder Helle K. Falkenberg under Forskningsdagene 2020:

 

Målsetting

Økt oppmerksomhet og kompetanse om synsproblemer vil bidra til bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS har en klar målsetting om at synsfunksjon skal bli en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag.

Synsforstyrrelser som blir utløst av hjerneslag er ofte usynlige for slagrammede og deres pårørende, og de kan være vanskelige å avdekke for helsepersonell. NorVIS vil bidra til utvikling av gode rutiner og verktøy samt pålitelig informasjon for fagpersoner, pårørende og den slagrammede selv.

Tverrfaglig nettverk

Løsninger knyttet til syn og slag vil kreve godt samarbeid på tvers av fag, disipliner og sektorer innen helse, omsorg og opplæring. Derfor er NorVIS et tverrdisiplinært nettverk med partnere fra ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere.

Nettverket skal bidra til bedre kvalitet i helsetjenestene ved økt tverrdisiplinært samarbeid rundt både klinisk praksis og videre forskning.

NorVIS startet 1. oktober 2019 og har finansiering fra Forskningsrådet ut 2025.

Ønsker du og din virksomhet å bli med i NorVIS? Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg.

Webinar om synsutfall etter hjerneslag fra partner Sunnaas Sykehus:

 

 

Les mer om NorVIS

Nyhetsbrev

  • Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev fra NorVIS, kan du sende en epost til Torgeir S. Mathisen

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

USN samarbeidspartnere

Assosierte partnere

Finansiering

Prosjektet er støttet av forskningsrådet

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd