Senter for helse og teknologi

Senteret har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi. Senteret er partner i nasjonale og internasjonale prosjekter, skaper møteplasser for regional utvikling, og kan bistå kommuner og helseforetak i innovasjons- og endringsprosesser.

Vår visjon er å bidra til bærekraftige og tverrfaglige helsetjenester regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre satsningsområder:

  • Digital transformasjon og innovative arbeidsformer
  • Bærekraftige løsninger for helse og utdanning
  • Helsefremmende praksis for ansatte og brukere

Senterets ekspertområder

Tjenesteinnovasjon gjennom samskapning og endringsledelse

Etty Nilsen og Janne Dugstad

Helsefremming og bærekraft

Giovanna Calogiuri og Sigbjørn Litleskare

Kommunikasjon og digital helse

Vibeke Sundling og Lena Leren

Simulering og kompetanseheving

Lena Heyn og Ösp Egilsdottir

Global helse og smittevern

Jörn Klein

Publikasjoner

Vi tilbyr

Samarbeid

Ønsker du å samarbeide om et forskningsprosjekt eller bestille forskning fra oss?

Simulering

Simuleringssenteret i Drammen har muligheter for trening og forskning.

Videreutdanning og kompetanseheving

Vi bidrar inn i flere master- og videreutdanninger innenfor fagfeltet helse og teknologi.

Mer informasjon om dette, ta kontakt med senterleder Janne Dugstad, forskningsleder Hilde Eide eller en av våre eksperter.

Aktuelt fra senteret

Arkiv