Senter for helse og teknologi

Senteret har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi. Senteret er partner i nasjonale og internasjonale prosjekter, skaper møteplasser for grønn regional utvikling, og kan bistå kommuner og helseforetak i innovasjons- og endringsprosesser.

Vår visjon nå er å nytenke helsetjenestene etter Covid-19

Våre satsningsområder

  • Digital transformasjon
  • Grønne løsninger for helse og utdanning
  • Vital og reflekterende aldring

Senterets ekspertområder

Innovasjon, endringsledelse og samskaping

Etty Nilsen og Janne Dugstad

Helsefremming, VR og grønn helse

Giovanna Calogiuri

Kommunikasjon og digital helse

Vibeke Sundling og Espen Andreas Brembo

Smerte, sår og digital støtte

Tone Marte Ljoså og Lena Leren

Simulering og kompetanse-utvikling

Lena Heyn og Hugrun Ösp Egilsdottir

Global helse og smittevern

Jörn Klein

Publikasjoner

Vi tilbyr

 

Samarbeid

Ønsker du å samarbeide om et forskningsprosjekt eller bestille forskning fra oss?

Simulering

Simuleringssenteret i Drammen har muligheter for trening og forskning.

Videreutdanning og kompetanseheving

Vi bidrar inn i flere master- og videreutdanninger innenfor fagfeltet helse og teknologi.

Mer informasjon om dette, ta kontakt med senterleder Janne Dugstad, forskningsleder Hilde Eide eller en av våre eksperter.