Senter for helse og teknologi

Senteret har som overordnet formål å utforske hvordan helse- og velferdstjenestene kan lykkes med innovasjon, digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi. Senteret er partner i nasjonale og internasjonale prosjekter, skaper møteplasser for regional utvikling, og kan bistå kommuner og helseforetak i innovasjons- og endringsprosesser.

Vår visjon er å bidra til bærekraftige og tverrfaglige helsetjenester regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre satsningsområder:

  • Digital transformasjon og innovative arbeidsformer
  • Bærekraftige løsninger for helse og utdanning
  • Helsefremmende praksis for ansatte og brukere

Publikasjoner

Vi tilbyr

Samarbeid

Ønsker du å samarbeide om et forskningsprosjekt eller bestille forskning fra oss?

Simulering

Simuleringssenteret i Drammen har muligheter for trening og forskning.

Videreutdanning og kompetanseheving

Vi bidrar inn i flere master- og videreutdanninger innenfor fagfeltet helse og teknologi.

Mer informasjon om dette, ta kontakt med senterleder Janne Dugstad, forskningsleder Hilde Eide eller en av våre eksperter.

Aktuelt fra senteret

Arkiv