Eksternt-finansierte forskningsprosjekter ved Senter for helse og teknologi

Gruppearbeid
Tjenestedesign workshop
Hackaton gruppearbeid
Prosjektutviklingsworkshop

Store prosjekter (prosjektleder eller deltaker)

 • CoTech - Samskapt helseteknologi (NFR-Kapasitetsløftet, 2022-2027) - PI Janne Dugstad 
 • TeamLearn (NFR, 2021-2024) - Førsteamanuensis Lena Heyn, lokal PI (Prosjekteier UIO-PED v/Crina Damsa)
 • Go Green Routes (EU-prosjekt) – prof. Giovanna Calogiuri (arbeidspakkeleder) koordineres av
 • Harmonic (EU-prosjekt) – lokal leder professor Hilde Olerud. USN, koordineres av Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL)
 • TaSHI (EU-prosjekt, 2021-24) – professor Hilde Eide & førsteamanuensis Vibeke Sundling (arbeidspakkeleder). USN koordineres av  Semmelweiss University.
 • «Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19», EU HORIZON2020 (2020-2022), USN partner, professor Jörn Klein, prosjekteier Prince Leopold Institute of Tropical Medicine
 • «Better eHealth» EU HORIZON2020 (2020-2022), USN partner (contact: associ. professor Shegaw Anagaw Mengiste), professor Jörn Klein, prosjekteier SINTEF
 • ROSA (NFR-prosjekt, 2021-25) – Prosjektleder førsteamanuensis Kristin Skeide Fuglerud. USN partner, prosjekteier Norsk Regnesentral).
 • Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens UPSKILL (NFR-prosjekt, 2019-23) – professor emeritus Tom Eide (arbeidspakkeleder etikk). USN partner, prosjekteier Conexus.
 • HelseHub (2019-22) – senterleder Janne Dugstad (https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2511846 )
 • FlexiSykepleie (DIKU-prosjekt, 2020-22) – prosjektleder prof. Hilde Eide.
 • Nurturing SDGs through Higher Education Capacity Building in Ethiopia; (NORHED2, 2021-2026), USN prosjekteier USN-Handelshøgskolen associ. professor Shegaw Anagaw Mengiste, professor Jörn Klein
 • Cimate Change and Infectious Diseases - A One Health Approach; (NORHED2, 2021-2026), USN partner, professor Jörn Klein, prosjekteier: UiT.

Ph.d.-prosjekter

Små og mellomstore prosjekter

 • Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter (FORREGION-prosjekt 2021-22) – Etty Nilsen, Forregion – NFR.
 • Hjemmedialyse – Etty Nilsen
 • Depresjonsappen – Etty Nilsen
 • Digital sårbehandling i hjemmet - Espen Brembo, Lena Leren, Hilde Solli, Hilde Eide
 • Digital helsekompetanse (Viken fylkeskommune, HelseHub) – Hilde Eide
 • Empaziz - Forske på etterlevelse og effekt av appen Empaziz i arbeidet for varig livsstilendring (Tilsagn om forprosjekt forregion 2020; Prosjektseier: Helselaben AS; Prosjektnummer 323359)
 • ABCDE opplæring med VR-basert simulering – Janne Dugstad, HelseHub
 • Velferdsteknologiens ABC (KS 2020-21) – Janne Dugstad, SHT partner, prosjekteier UiA.
 • Nettverksprosjekter: NorVIS, INNSIKT
 • Utdanningsprosjekter: LOVU, DigSam, Innovasjon I team (referansegruppe), 
 • Design Thinking in healthcare innovation process (nordisk)
 • Norsk Vannteknologi AS, Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest, project leader, RFF Viken (2020-2021), professor Jörn Klein
 • Skien municipality, The quest to make the home a safe treatment site – the relevance of disease-causing microbes, project leader, Oslofjordfondet (2020-2021), professor Jörn Klein
 • «HARMONY», COST ACTION CA18208, Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation, professor Jörn Klein

keyboard_backspace Våre fagpersoner

keyboard_backspace Mer om oss