Samarbeid med senter for helse og teknologi

Ønsker du å samarbeide om et forskningsprosjekt eller bestille forskning fra oss?

Vi i senter for helse og teknologi er gjerne partner i samarbeid om å utvikle og gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter.  

Vi samarbeider gjerne om møteplasser for grønn innovasjon og digital transformasjon.   

Våre eksperter kan gjennomføre oppdrag på ulike områder som  

  • Følgeforskning og evaluering
  • Tjenesteutvikling, innovasjon og implementering
  • Endringsledelse og kompetansebygging 

Vil du ha mer informasjon om dette, ta kontakt med senterleder Janne Dugstad, forskningsleder Hilde Eide eller direkte med av våre eksperter.

Siden oppstarten av senteret har vi samarbeidet med mange samarbeidspartnere. Vi har samarbeidet med kommuner, kommunale tjenester som har implementert forskjellige velferds – og eHelse-løsninger, helseforetak, bruker- og pårørendeorganisasjoner, og næringslivet.