Kommunikasjon og digital helse

Ved senter for helse og teknologi forsker vi på hva god kommunikasjon i helsefaglig arbeid forutsetter og innebærer og på hvordan digitalisering kan bidra til god kommunikasjon, helseveiledning, behandling og mestring. Med «digital helse» mener vi her alle former for digitalt baserte eller støttede helsetjenester (også kalt «ehelse», «mobil helse», «telehelse» og «telemedisin»).

  • Illustrasjon kommunikasjon pasientHva er god helsefaglig kommunikasjon, og hvilke rolle spiller kommunikasjon og digitalisering for kvaliteten i helsetjenesten?
  • Hvordan ivareta behovet for personorientert kommunikasjon og sikre omsorg, deling av informasjon og gode beslutninger i teknologibaserte endringsprosesser?
  • Hvordan styrke læring og mestring i helse- og sykdomsrelaterte livssituasjoner, og hvilken rolle kan digital helse spille i dette arbeidet?
  • Hva hemmer og fremmer god kommunikasjon, personorientert omsorg og effektive tjenester ved bruk av digitale løsninger?

Senterets forskere har bidratt til denne forskningen gjennom mange år, i stor grad med utgangspunkt i praktiske samarbeidsprosjekter med kommuner og helseforetak.

keyboard_backspace Ønsker du å drøfte problemstillinger knyttet til kommunikasjon og digital helse, ta kontakt med våre eksperter Vibeke Sundling og Espen Andreas Brembo.

Les mer om våre prosjekter her

Samarbeid, nettverk

  • EACH – International Association for Communication in Health Care
  • OCHER – Oslo Communication in Healthcare Education and Research