Lena Leren

Lena Leren

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()
Lena Leren er ansatt som ph.d.-stipendiat og universitetslektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er tilknyttet Senter for helse og teknologi, under ekspertområde Smerte, sår og digital støtte. Hun underviser og veileder på bachelorprogrammet i sykepleie og på masterprogrammene i Klinisk Helsearbeid og Avansert Klinisk Allmennsykepleie. Leren forsker i sitt doktorgradsarbeid på smerter hos personer med kroniske legg- og fotsår ved hjelp av kvantitativ metode.

Publikasjoner i Cristin