Lena Leren

Lena Leren

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen
Lena Leren er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er tilknyttet Senter for helse og teknologi, under ekspertområde kommunikasjon og digital helse. Hun er programansvarlig for master i klinisk helsearbeid hvor hun også underviser og veileder studenter. I sitt doktorgradsarbeid forsket hun på smerter hos personer med kroniske legg- og fotsår ved hjelp av kvantitativ metode. Leren er for tiden engasjert i forskning- og utviklingsprosjekter innen innovasjon i og digitalisering av helsetjenesten, oppgaveglidning (task-shifting) og utdanning

Ansvarsområder

Programansvarlig master i klinisk helsearbeid

Publikasjoner i Cristin