Ved Senter for helse og teknologi er grunnleggende menneskerett og tilgang til sunne omgivelser og gode helsetjenester en forutsetning for en bærekraftig utvikling og et rettferdig samfunn. Med utgangspunkt i helsefremmende perspektiver forsker vi blant annet på hvordan ulike teknologier kan hjelpe personer til bedre å kontrollere egen helse, det være seg fysisk, mentalt og/eller sosialt.

Illustrasjon VRVR er en av teknologiene vi forsker på. Med «grønn helse» sikter vi her både til å utvikle bærekraftige helsetjenester og å inkludere naturen, også i virtuelle former, i det helsefremmende arbeidet.

  • Hvordan kan nye teknologier bidra til bedre folkehelse?
  • Hvordan redusere sosiale ulikheter innen helse, og legge til rette for selvledelse og sunne valg i hverdagen?
  • Hva er digital helsekompetanse, og hvordan bygge slik kompetanse?
  • Hvordan utvikle digitale løsninger for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og helsefremmende opplevelser? Hvordan bruke VR til helsefremmende formål?

Dette er blant de spørsmålene vi stiller i senterets forskning.

keyboard_backspace Finn prosjektene om helsefremming, VR og grønn helse

Les mer om Go Green routes her:

Fagansvarlig

keyboard_backspace Ønsker du å drøfte problemstillinger knyttet til helsefremming, VR og/eller grønn helse, ta kontakt med vår eksperter professor Giovanna Calogiuri og Sigbjørn Litleskare.

Øvrige fagpersoner

Masterstudenter

  • Sandra Wolter Paulsen
  • Katherine O’Brian

Nettverk og samarbeidspartnere

Kontaktpersoner