Karen Stendal

Professor / Programkoordinator
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 315)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for Master of Management Information Systems, Campus Ringerike
  • Programleder Bachelor i IT og Informasjonssystemer, USN Handelshøyskolen
  • Undervisning og veiledning bachelor og master
  • Veiledning PhD
  • Forskning,
    • Forskergruppen I-Merse, Management Information Systems og Vitensenteret helse og teknologi

CV

Utdanning:

2010-2014      University of Agder, Norway, PhD Information Systems 

2008-2009      University of Agder, Norway, MSc Information Systems
                        3rd and 4th semester at University of Nebraska at Omaha, USA

2000-2003      Agder University College, Norway, Bachelor in IT and Information Systems
                       4th and 5th semester at University of Georgia, USA

Relevant arbeidserfaring:

Professor, University of South-Eastern Norway                              Nov. 2022 – to-date

Associate Professor II, NHH Norwegian School of Economics      Jan. 2021 – to-date

Associate Professor, University of South-Eastern Norway             Sep. 2014 – Oct. 2022

Associate Professor, University of Agder                                        Sep. 2013 – May 2014

Assistant Professor, University of Agder                                         Jan. 2013 – Sep. 2013

Research Fellow, Molde University College                                    Jan. 2010 – Jan. 2013

Google Scholar: https://scholar.google.no/citations?user=rC43NsMAAAAJ&hl=en

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin