Illustrasjon

Ved Senter for helse og teknologi utforsker vi spørsmål knyttet til innovasjon, digitalisering og utvikling av helse- og sosialtjenestene i bred forstand også ut fra etiske, vitenskapsfilosofiske og andre humanistiske perspektiver.

  • Hvordan ivareta hensyn til pasientsikkerhet og høy etisk standard i innovasjons- og implementeringsprosesser?
  • Hvilke vitenskapsfilosofiske og historiske forutsetninger og spenninger ligger implisitt i forskning, utdanning og politikk på feltet helse og teknologi?
  • Hvilke etiske, sosiale, kulturelle og samfunnsmessige normer og mønstre representerer fremmere og barrierer for innovasjon?
  • Hvordan tenke nytt rundt helsetjenester og teknologi, og hvilke tanker er det særlig viktig å tenke nytt om?
  • Hvordan kan institusjonelle (makt)strukturer og ideer hemme og fremme nytenkning og tverrfaglige perspektiver?

I Senter for helse og teknologi samarbeider forskere med fagbakgrunn bl.a. i etikk, vitenskapsfilosofi, kulturpsykologi, historie, idehistorie og litteraturvitenskap med forskere på senterets øvrige områder. Formålet er å tenke nytt og kritisk om helsetjenestene etter Covid 19. Det innebærer å identifisere etiske, vitenskapsfilosofiske, og sosiokulturelle utfordringer og muligheter på helse- og teknologifeltet. Det innebærer også å utvikle begreper, strategier og metoder for å oppdage, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i forskning og praksis på best mulig måte til beste for både tjenestebrukere, helsepersonell og tjenestene som sådan.

keyboard_backspace Se prosjektene på området her

keyboard_backspace Ønsker du å diskutere spørsmål knyttet til teknologi, omsorg og etikk i praksis ta kontakt med vår ekspert Hilde Thygesen.

Kontaktperson