Hilde Eide

Professor emerita
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005)
Hilde er professor emerita i klinisk kommunikasjon og helseveiledning ved Senter for helse og Teknologi i Drammen. Hun har bred forskningserfaring på flere områder; a) Personorientert kommunikasjon, b) Hvordan velferdsteknologi og digital helse (ehelse) og avstandsoppfølging kan forbedre pasientbehandling og helsetjenester og c) Hva som er beste praksis innen innovasjon og implementering av nye tjenester. Hun er en av forfatterne av boken "Kommunikasjon i relasjoner – Personorientering, samhandling,etikk" som har vært brukt i helsearbeider-utdanning i Skandinavia siden 1996, og en av redaktørene for boken "Person-Centered Health Care Research ".

Ansvarsområder

  • Veiledning
  • Forskning

Kompetanse

  • Kommunikasjon, læring og digital helse (ehelse)
  • Kvantitative metoder, Mixed methods
  • Helseinnovasjon og implementering av digitale helsetjenester og velferdsteknologi
  • Utvikling og evaluering av utdanningsdesign

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin