Hilde Eide

Professor emerita
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005)
Hilde er professor emerita i klinisk kommunikasjon og helseveiledning ved Senter for helse og Teknologi i Drammen. Hun har bred forskningserfaring på flere områder; a) Personorientert kommunikasjon, b) Hvordan velferdsteknologi og digital helse (ehelse) og avstandsoppfølging kan forbedre pasientbehandling og helsetjenester og c) Hva som er beste praksis innen innovasjon og implementering av nye tjenester. Hun er en av forfatterne av boken "Kommunikasjon i relasjoner – Personorientering, samhandling,etikk" som har vært brukt i helsearbeider-utdanning i Skandinavia siden 1996, og en av redaktørene for boken "Person-Centered Health Care Research ".

Ansvarsområder

 • Veiledning
 • Forskning

Kompetanse

 • Kommunikasjon, læring og digital helse (ehelse)
 • Kvantitative metoder, Mixed methods
 • Helseinnovasjon og implementering av digital helse og velferdsteknologi
 • Utvikling og evaluering av utdanningsdesign

CV

1. Education

 • Research Management Course, Copenhagen School of Business, 2014
 • Dr. Philos. (PhD) The Medical Faculty, University of Oslo, 2004
 • Cand.Polit. (MA) in psychology, Univer­sity of Trondheim, 1992
 • Cand. mag. (Bachelor), University of Oslo, 1991
 • Registered Nurse, Ullevål College, Oslo, 1979

2. Scientific Merits

 • Professor in Clinical Communication and Health counseling, USN 2011-2023
 • Head of Research Senter for helse og teknologi 2012-2022 (Tidligere Vitensenteret helse og teknologi)
 • Honorary Doctor at Mälardalen University 2020
 • Director & Head of Research, Science Centre Health and Technology, USN 2017 -2019
 • Program director Master of Clinical Health Care 2011 – 2016
 • Member of Program Board PhD- program in Person-centred Healthcare. 2017-2020
 • Menber Regional Ethics Committee (A) 2017-2020
 • Coordinator Introduction PhD-course: The Science and Practice of Person-centred Research (15 ECTS), 2014-2020
 • Completed PhD supervision: Main supervisor for five candidates and associate supervisor for six candidates.
 • Ongoing PhD supervision: Main supervisor of two candidates and associate supervisor of four candidates.
 • Main supervisor for 24 students completing master theses.
 • Member of scientific networks: EACH, IASP, OCHER.no, IFFIC, NSF, SBM
 • Managing Editor Patient Education and Counseling, 2019-
 • Opponent PhD defences in Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Netherlands (17).
 • Member of several scientific evaluation committees (project proposals; PhD-theses; candidates for professor positions e.g.)
 • Published over 100 scientific papers in peer-reviewed journals
 • Co-authored textbooks and research handbook.
 • H-index 36

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin