Vitensenteret Helse og Teknologi har som formål å utvikle fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren.

I Vitensenteret møtes forskere, brukere og utviklere, studenter, lærere og praktikere, kommuner, helseforetak, organisasjoner og bedrifter, i stadig nye konstellasjoner.

I Vitensenteret utvikles forskningsprosjekter, innovasjons- og implementeringsstrategier og nye undervisnings­former. Vitensenteret har unike fasiliteter for simuleringstrening og utprøving av ny teknologi. Viten­senterets forskning er brukerdrevet og tverrfaglig, og publiseres på høyt internasjonalt nivå. 

Våre kjerneområder

Fra vår facebookside