Vitensenteret Helse og Teknologi har som formål å utvikle fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren.

I Vitensenteret møtes forskere, brukere og utviklere, studenter, lærere og praktikere, kommuner, helseforetak, organisasjoner og bedrifter, i stadig nye konstellasjoner.

I Vitensenteret utvikles forskningsprosjekter, innovasjons- og implementeringsstrategier og nye undervisnings­former. Vitensenteret har unike fasiliteter for simuleringstrening og utprøving av ny teknologi. Viten­senterets forskning er brukerdrevet og tverrfaglig, og publiseres på høyt internasjonalt nivå. 

Våre kjerneområder

 

Fra vår facebookside

 

 

Fokus på videokonsultasjon

 

COVID-19 medførte en hurtig utbredelse av videokonsultasjon i helsetjenesten, på grunn av smittevern og fordi det kom nye takster for denne typen helsekonsultasjon. Det oppsto et stort behov for å dele kunnskap, så video-nybegynnere kunne tilby sikre og gode helsetjenester. Vitensenteret helse og teknologi responderte raskt på situasjonen i samarbeid med Norway Health Tech, innenfor rammen av et prosjekt finansiert av Viken Fylkeskommune. Med god hjelp fra Direktoratet for e-helse og profesjonenes egne organisasjoner, som Legeforeningen, Psykologforeningen og Landsgruppen for helsesykepleiere (i sykepleierforbundet), har vi arrangert webinarer om videokonsultasjon.