Illustrasjon

Ved senter for helse og teknologi er dette forskningsområdet preget av omfattende bruk av avanserte teknologier. Vår helsetjenesteforskning på dette feltet er motivert ut fra hensyn til strålevern, rettferdig fordeling og effektiv ressursbruk.

I den kliniske hverdagen trenger radiografen oppdatert kompetanse som følge av den raske teknologiske utviklingen. Vi forsker på hvordan teknologien kan brukes optimalt i bildediagnostikk og behandling.

Viktige spørsmål for forskningen er  

  • Hvordan kan tjenester innen bildediagnostikk, intervensjon og strålebehandling organiseres effektivt til nytte for befolkningen og den enkelte?
  • Hvordan kan målsetningen om likeverdig tilgang til radiologitjenester med høy kvalitet oppfylles?
  • Hvordan kan man anvende teknologien optimalt mht. bildekvalitet og stråledose?
  • Hvordan kan man sikre godt samarbeid og deltakelse i beslutninger i radiografens korte møter med pasientene?
  • Hvordan kan man tilrettelegge for kompetanseutvikling hos radiografer i profesjonsutdanningen?

Både utdanning og forskning er knyttet til teknologiutvikling, profesjonsutvikling, og tjenesteutvikling, med radiologiske tjenester i/for distriktene og intervensjonsradiografi som særlige interesseområder. Vi vektlegger internasjonalt samarbeid så vel som regional forankring.

keyboard_backspace Ønsker du samarbeid om forskning eller tjenesteutvikling innen bildediagnostikk og behandling ta kontakt med eksperter Elin Kjelle eller Anita Nordsteien.

keyboard_backspace Finn prosjektene om Bildediagnostikk og behandling her

Kontaktpersoner