Anita Nordsteien

Førsteamanuensis - Faggruppeleder

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Faggruppeleder for radiografutdanningen ved Fakultet for helsevitenskap
  • Praksisansvarlig
  • Undervisning
  • Forskning

Kompetanse

  • Stråleterapi
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Kvalitativ forskning
  • Litteraturreview som metode
  • Forskningsprosess (forskningsdata inkl. personvern/ forskningsetikk, referansehåndtering, publisering)
  • Akademisk skriving

CV

Utdanning

14-19:        PhD-utdanningen ved Bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet

08-11:        Bachelor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

03-08:        Mastergrad i verdibasert ledelse, Diakonhjemmet Høgskole

00-01:        Digital bildebehandling og datateknikk for radiografer, Høgskolen i Gjøvik

98-99:        Ex.phil, ex.fac, psykologi grunnfag 1. semester, Universitetet i Oslo

98-99:        Videreutdanning i stråleterapi, Høgskolen i Oslo

95-98:        Bachelor i Radiografi, Høgskolen i Bergen

 

Arbeidserfaring 

20-             Førsteamanuensis ved Radiografutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge

19-20:        Førstebibliotekar

11-19:        Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Sørøst-Norge

14-17:        PhD-stipendiat ved OsloMet - storbyuniversitetet

02-dd:        Timelærer, veileder og sensor ved flere ulike utdanninger (helsefaglige og bibliotek)

10-12:        Fagutviklingsstråleterapeut ved Oslo universitetssykehus

02-10:        Sjefstråleterapeut ved Ullevål universitetssykehus

01-02:        Høgskolelærer ved Videreutdanning i stråleterapi, Høgskolen i Oslo

98-01:        Stråleterapeut ved Ullevål universitetssykehus

Publikasjoner

 

 

 

Publikasjoner i Cristin