Illustrasjon

Ved senter for helse og teknologi er forskning om simulering et av våre ekspertområder. Simulering er en velkjent læringsmetode og inkluderer blant annet rollespill, bruk av ulike simuleringsdukker og simulering i virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality). Kompetanseutvikling er en av kjerneoppgavene til USN, og digitalisering og læring i digitale omgivelser påvirkes av endringer i samfunnet rundt oss.

Vi utforsker spørsmål som:

  • Hvordan kan studenter og fagpersoner utvikle kompetanse ved hjelp av simulering og trening?
  • Hvordan veilede i digitale omgivelser og virtuell virkelighet?
  • Hvilken kompetanse trenger studenter, undervisere, pasienter og helsepersonell for å kunne anvende helse – og velferdsteknologi?
  • Hvordan kan studentenes praksis gjennomføres på nye måter?
  • Hvordan kan roboter bidra til språkopplæring?
  • Hvordan utvikle livslang læring for rolleglidning i helsearbeid og helsetjenester?

Samskapende prosesser og forskningsmetoder i utdanningsdesign er virkemidler for bærekraftig livslang læring. Vi jobber med nytenkning og innovative løsninger for å møte økt krav til (digital) kompetanse i helsearbeid og deltagelse i kliniske beslutningsprosesser. Digital simulering kan være et alternativ til klinisk praksis og et supplement for begrensede læringssituasjoner.

keyboard_backspace Ønsker du å utvikle nye utdanningsdesign for å utvikle kompetanse på større eller mindre områder der ulike former for simulering er nyttige kontakt en av våre eksperter Lena Heyn eller Hugrun Ösp Egilsdottir.

Prosjekter

keyboard_backspace Se prosjektene våre om Simulering og kompetanseutvikling her

Samarbeid, nettverk

Kontaktpersoner