Hugrun Ösp Egilsdottir

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15015)

Ansvarsområder

 • Programkoordinator for utvikling av fleksibel og desentralisert sykepleierutdanning
 • Utvikling og implementering Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering (G-SKUV) i bachelorutdanning i sykepleie
 • Ansvarlig for eksterne kurs i G-SKUV for sykepleiere
 • Klinisk instruktør i G-SKUV i SIM senter
 • Virtuell simulering med virtuelle pasienter  
 • Underviser i grunnleggende sykepleie knyttet til respirasjon og sirkulasjon
 • Kunnskapsutvikling knyttet til klinisk vurderingskompetanse i sykepleie

Kompetanse

Mine kompetanseområder er i hovedsaklig som følger:

 • Pedagogisk utvikling av teoretiske og kliniske ferdigheter knyttet til systematisk klinisk undersøkelse på bachelornivå
 • Hvordan skape sammenhenger mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, med spesiell fokus på naturvitenskapelige emner
 • Utvikling av klinisk vurderingskompetanse og klinisk beslutningstaking
 • Dokumentasjon i sykepleie
 • hvordan arbeide med digitale læringsaktiviteter som bidrar til studentaktiv læring
 • utvikling av innovative undervisnings- og veiledningsmetoder både på campus og i klinisk praksis
 • Klinisk arbeid på intensiv avdeling
 • Sykepleie i kommunehelsetjenesten 
 • Forskningskompetanse innen Mixed Method Research og utdanningsforskning

CV

 • 2019-d.d.   PhD stipendiat knyttet til ReCCiNE forskningsgruppen 
 • 2013-2014 Høyskolepedagogikk 
 • 2012-2019 Universitetslektor 
 • 2009-2012 Master i sykepleievitenskap UIO
 • 2002-d.d.   Sykepleier på intensivavdeling VV HSØ
 • 1994-1998 Bachelor i Sykepleie

Publikasjoner i Cristin