Colour Vision & Retinal Imaging Lab

Laboratoriet er en del av Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Vi har en tverrfaglig tilnærming til å studere hvordan øyne og syn utvikler seg, samt endrer seg med alder. Dette inkluderer normal variasjon, i tillegg til nedarvede og aldersrelaterte øyetilstander.


Hva forsker vi på?

Vi kombinerer eksperimentell og klinisk psykofysikk sammen med avbildningsteknikker som gir høy oppløsning av både transversale og aksiale strukturer på øyets netthinne. Vi ser også på genetiske forhold, spesielt genetiske variasjoner som påvirker fotoreseptorene (staver og tapper). Miljø- og biologiske faktorer som er relatert til døgn- og årsvariasjon i dagslyseksponering, fysisk aktivitet og søvnmønster inngår også i noen av våre prosjekter.

Vi har et bredt interessefelt både innen normalt og svekket fargesyn (fargesvakheter, fargeblindheter/akromatops), øyets optikk og utviklingen av øyets optikk og brytningsfeil, funksjonell betydning av normal, nedarvet og alders-relatert strukturvariasjon i øyets fotoreseptorlag og retinale pigmentepitelcellelag med tanke på hvordan vi ser farger, mønster/detaljer og bevegelse, samt sensitivitet til lys og mørke.

Ved CVRI-labben undersøker vi hvordan øyne og syn utvikler seg med alder

Gruppeleder

Seniorforskere

Yngre forskere

Masterstudenter

 • Åshild Horjen (AMD)
 • Mira Järvinen (Retinoschisis)
 • Ragnhild Bjørgum (Aniridia)
 • Jyri-Valtteri Vestervik (Myopia)
 • Oskari Lehvonen (Myopia)
 • Helene Lindgren (Myopia)

Akademiske samarbeidspartnere

 • Maureen and Jay Neitz, University of Washington, Seattle, USA
 • Christine Wildsoet, University of California, Berkeley, USA
 • Michael Larsen, University of Copenhagen, Rigshospitalet, Danmark
 • Alfredo Dubra, Stanford University, Palo Alto, USA
 • Tor Paaske Utheim, Universietet i Oslo, Norge