Fargesvak/fargeblind

Å være fargeblind er svært forskjellig fra å ha rød-grønne fargesvakheter. Lær forskjellen her og finn ut mer om disse synsfeilene.

Fargeblindhet er en tilstand som er svært forskjellig fra rød-grønne fargesvakheter, det er derfor synd at disse to tilstandene fortsatt forveksles i dagligtalen.

Personer som er akromater er fullstendig fargeblinde og har nedsatt syn. Personer som har en rød-grønn eller blå-grønn fargesvakhet kan se de fleste fargene og har som regel kun problemer med å skille noen få fargetoner fra hverandre.

Rød-grønn fargesynssvakhet

En rød-grønn fargesynssvakhet er en vanlige medfødt tilstand. En av 12 menn i Norge har en rød-grønn fargesynssvakhet [Baraas (2008)], mens kun 1 av 200 kvinner har en slik fargesvakhet. Dette fordi rød-grønne fargesynssvakheter er nedarvet via X-kromosomet. Det betyr at en av syv  kvinner er bærere av genfeilen som gjør til at en person får en slik fargesvakhet. For at en kvinne skal være fargesvak så må hun ha arvet det fra både sin mor og far.

Rød-grønne fargesvakheter blir gruppert avhengig av hvilket tappepigment de mangler genkode for. De som mangler genkode for det grønne (M) tappepigmentet inngår i deutan-gruppen, og de som mangler for det røde (L) tappepigmentet i protan-gruppen. Den vanligste typen er deutan, og 6 prosent av alle menn har en deutan fargesynssvakhet. Protan er sjeldnere, og 2 prosent av alle menn har det.

En fargesynssvakhetsvakhet medfører at man forveksler farger som andre med normalt fargesyn greier å se forskjell på. De fleste med rød-grønne fargesvakheter forveksler lilla og rosa farger med grått, og gult med grønnlige farger. Noen kan også forveksle rødt og rosa med grå-brune farger, og gult med oransje. Graden av fargesynssvakheten vil variere, det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvilken farger hver enkelt person forveksler. De aller fleste vil trolig kun ha problemer med noen pastellfarger versus grått/hvitt. Kun en av fire fargesvake personer vil ha en sterkere grad av fargesvekkelse. De med en sterk grad av rød-grønn fargesvakhet vil for eksempel se rød, oransje, gul og grønn som en og samme farge.

De aller fleste vil ikke oppleve fargesynssvakheten som en stor hindring, men det kan i noen tilfeller være av betydning ved yrkesvalg og i hverdagslivet. En del yrker setter krav til fargesyn. Disse kravene varierer for ulike yrker. Eksempler er yrker innen sjøfart, luftfart, brannvesen og politi. 

Alle barn, både gutter og jenter, bør screenes for fargesynssvakheter før de begynner på skolen. Det er viktig at skolen og læreren blir informert om barnets fargesynssvakhet slik at de i undervisningen unngår å bruke fargekoding som barnet ikke kan se forskjell på, og som derfor ikke vil gi barnet noe mening. En bør være ekstra oppmerksom ved bruk av Smart Board. Det er ellers viktig med god kommunikasjon mellom barn og lærere slik at unødvendige misforståelser unngåes, da fargekoding er mye brukt i lærebøker og annet skolemateriell.

Synet og også fargesynet er trolig ikke ferdig utviklet før en gang i tenårene. Det er derfor slik at noen gutter som er fargesvake vil gjerne ha større problemer i barneskolen enn senere, og det viser seg også at jenter som er bærere gjør flere feil og har mer problemer med fargediskriminering enn jevnaldrede jenter.

Blå-grønn fargesynssvakhet

Blå-grønne fargesvakheter er ikke så vanlig, men det er uvisst hvor mange som egentlig har en slik fargesvakhet. De med blå-grønne fargesynssvakheter vil ofte forveksle blå farger med grønne, og gult med fiolett/rosa og grå.  Blå-grønne fargesynssvakheter er nedarvet via kromosom 7, som koder for det blå (S) tappepigmentet, slik at det rammer menn og kvinner likt. Blå-grønne fargesvakheter er sjelden medfødte selv om de er nedarvet [Baraas,  et al., (2007), Baraas, et al., (2012)].

Akromatopsi

Akromatopsi eller fargeblindhet er en sjelden medfødt tilstand. I all enkelhet kan en si at det er to typer akromater. De som har komplett akromatopsi har kun staver, mens de som har ukomplett akromatopsi har staver og en type tapper - som regel S-tapper (blå tapper). Det er tappene som gjør til at vi ser både farger og detaljer, og L- og M-tappene (rode og grønne tapper) er nødvendige for å se detaljer.

Når en person mangler L- og M-tapper på netthinnen medfører det redusert synskarphet, slik at personer som er akromater vil være svaksynte og de vil også være svært sensitive for lys. Akromater har derfor behov for veltilpassede filterbriller eller kontaktlinser med filter, samt andre optiske hjelpemidler inkludert luper, leseTV, tavelkamera og PC.