Elise Dees Krekling

Førsteamanuensis / Programansvarlig
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5317)

Ansvarsområder

Programansvarlig/studieleder bachelor i optometri og master i optometri & synsvitenskap/næringsmaster

RETHOS (Retningslinjer for Helse Og Sosialfagsutdanningene i Norge) - nestleder implementeringsgruppe

Fargesyn spesialklinikk, Nasjonalt Senter for Optikk, Syn og Øyehelse

Kompetanse

Interesseområder: Fargesyn, fargesynssvakheter og genetikk, arbeidsliv og fargesyn, adaptiv optikk oftalmoskopi (in-vivo avbildning av enkeltceller på øyets netthinne), syn, lys og aldring, kontrastsensitivitet

Undervisningsområder: Optometri, fargesyn, visuell persepsjon, aldring og syn, psykofysikk, vitenskapelige metoder

CV

ORCID Researcher unique identifier: https://orcid.org/0000-0001-8198-6497

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=no&user=-k7TkEgAAAAJ 

Cristin-person-ID: 323695

Medlem av forskningsgruppen USN Optikk, syn og øyehelse
 

Utdanning
2015 Kurs i tårefilm og tørre øyne, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2014 Kurs i dysleksi for optikere, Dysleksi Norge og Norges optikerforbund

2014 PhD i synsvitenskap, doktorgradsavhandling: «The relationship between cone-photoreceptor structure and visual sensitivity to chromatic and spatial patterns», Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2014 Basisstudie i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Østfold

2012 Exchange Visitor/Researcher. Utveksling med fordypning i genetisk analyse og fargesyn (mai-desember), University of Washington, Seattle, USA

2010 Master i synsvitenskap (MPhil), masteroppgave: «Chromatic discrimination in young carriers of red-green colour vision deficiency», Høgskolen i Buskerud

2009 Summer School Adaptive Optics, University of California, Santa Cruz, USA

2008 Spesialistutdanning i kontaktlinsetilpasning, Høgskolen i Buskerud

2007 Bachelor i optometri, bacheloroppgave: «Kartlegging av fargesynssvakheter hos skolebarn i alderen 6-13 år i Telemarkskommunene Bø og Notodden», Høgskolen i Buskerud
 

Arbeidserfaring
2021-d.d Programansvarlig/studieleder bachelor i optometri og master i optometri & synsvitenskap/næringsmaster

2017-d.d Førsteamanuensis optometri og synsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

2017-2018 Programkoordinator Bachelor i optometri, Universitetet i Sørøst-Norge

2015-2018 Forsker, Øyeavdelingen, Ullevål, Oslo universitetssykehus

2014-2015 Assisterende butikksjef og optiker, Interoptik Majorstuen, Oslo

2012 Visiting researcher, Department of ophthalmology, University of Washington, USA

2009-2010 Vitenskapelig assistent, Høgskolen i Buskerud

2008-2017 Timelærer ifm. undervisning, veiledning og eksamenssensur, Universitetet i Sørøst-Norge

2007-2008 Optiker, linseoptiker, Optiker Knudsen, Bergen

Publikasjoner i Cristin