Nærsynte studenter, se her!

Linse. Foto.

Våre forskere ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ønsker å finne ut om nettopp din utvikling av nærsynthet kan stoppes.


Nærsynthet (myopi) er en vanlig synsfeil hvor synet er uklart på avstand, men som oftest godt på nært hold. Om lag 30 prosent av befolkningen i Norge er rammet. Nærsynthet kan korrigeres med briller eller kontaktlinser.

Les mer om nærsynthet

Stadig flere blir nærsynte, og flest utvikler nærsynthet ved 18-25 årsalderen i Norge. I Øst-Asia betegnes utviklingen av nærsynthet som en «epidemi», og om lag 90 prosent av 18- og 19-åringene har denne synsfeilen i øynene sine i enkelte land.

Ny kontaktlinsetype

Spesielle kontaktlinser som korrigerer synsfeilen, hvor bruk av kontaktlinsene også kan bidra til å redusere utviklingen av nærsynthet, er allerede tilgjengelige på markedet.

En ny variant av slike kontaktlinser, testes ut ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved USN. Disse kontaktlinsene kan stoppe utviklingen av nærsynthet, men ikke hos alle.

– Vi håper dette vil gi oss mer kunnskap om hvem som blir nærsynt og hvorfor de blir det. Vi er særlig interessert i hva som er spesielt ved øynene hos dem der utviklingen av nærsyntheten bremses opp ved bruk av spesiallinser, sier professor Rigmor Baraas, som er leder for senteret.

Tester effekten

Det gjennomføres for tiden en studie ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse hvor disse nye kontaktlinsene testes ut.

– Vi skal se om vi kan finne ut om en kan bestemme om en person vil ha effekt av behandling mot nærsynthet før behandlingen starter, altså om den nye typen dagslinser (MySight), vil gjøre at utviklingen av nærsynthet bremses eller stoppes, sier Baraas.

Bli med

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse trenger personer i aldersgruppen 18-25 år til å teste ut de nye kontaktlinsene.

– Vi oppfordrer alle nærsynte studenter (uansett brille-/linsestyrke) til å ta kontakt. Deltakere må ha normalt god helse, ingen øyesykdommer og ikke ha gjennomgått refraktiv kirurgi (for eksempel laseroperasjon) tidligere, sier Baraas.

God ivaretakelse på vårt nasjonale senter

For å overvåke i hvilken grad øynene fortsetter å utvikle nærsynthet etter at behandlingen er startet, måles øyets lengde. Dette gjøres enkelt og svært raskt av et spesialinstrument som ikke er i kontakt med øyet.

I tillegg til dette bør også nærsynte personer få undersøkt øyehelsa regelmessig.

Ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse er det en spesialklinikk for nærsynte som ivaretar både synskorreksjon og øyehelse.

Delta i forskningsstudium

 • Vi oppfordrer alle nærsynte studenter (uansett brille-/linsestyrke) i alderen 18-25 år til å ta kontakt.
 • Deltakere må ha normalt god helse, ingen øyesykdommer og ikke ha gjennomgått refraktiv kirurgi (for eksempel laseroperasjon) tidligere.
 • Ta kontakt med Eilin Lundanes om du har spørsmål eller har lyst til å delta i studien.

 

Nattlinser (ortokeratologi)

 • Nattlinser er formstabile kontaktlinser som brukes for å endre synsfeilen til en person, ved midlertidig å endre formen på hornhinnen.
 • En sover med kontaktlinsene om natten og går uten linser på dagen.
 • Synet går sakte tilbake til normalt uten bruk av kontaktlinsene.
 • Det tar sirka én måned for å oppnå full effekt av behandlingen.
 • Avbrytes behandlingen, går synet tilbake til normalt innen åtte uker.
 • Ett par med nattlinser varer vanligvis i ett år av gangen, men må renses daglig.
 • Større studier har vist at nattlinser (ortokeratologi) kan bremse utviklingen av nærsynthet.
   

MiSight spesielle dagslinser

 • MiSight er myke kontaktlinser med et spesielt design som korrigerer for synsfeilen på ulik måte for skarpsynet og sidesynet.
 • MiSight dagslinser er spesielt utviklet for å bremse utvikling av nærsynthet.
 • En bruker kontaktlinsene kun om dagen og tar på nye linser hver dag.
 • Bør brukes opp til 14 timer hver dag for å ha effekt på utvikling av nærsynthet.
 • Tilvenning tar sirka én uke ved daglig bruk.
 • Asiatiske studier viser at bruk av MiSight dagslinser kan bremse utviklingen av nærsynthet.