Bedre syn og øyehelse for alle

Senteret skal gjennom  forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling bidra til å fremme gode lys- og synsforhold og forebygge synsproblemer i livets ulike faser.