Student som sitter og jobber foran dataskjerm i klasserom. Foto.

Så langt det er mulig legger vi til rette for at alle med funksjonsnedsettelser og særskilte behov skal lykkes med sine studier.

Når kan vi hjelpe deg?

Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med fakultet, faglærere, studieveiledere og andre involverte.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

  • Syns- eller hørselshemming
  • Bevegelses- og forflytningsvansker
  • Konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
  • Kroniske sykdommer
  • Angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Søknad om tilrettelegging av din studiesituasjon

Studenter med behov for tilrettelegging bes sende inn elektronisk søknadsskjema for dette. Sammen med søknaden må du laste opp dokumentasjon/utredning fra behandler/spesialist som bekrefter behovet for tilrettelegging.

Skjemaet er tilgjengelig på intranettet etter at du er registrert som student.

Trenger du hjelp med tilrettelegging når du kommer til studiestart?

Har du behov for tilrettelegging allerede ved oppmøte til studiestart, ber vi deg ta kontakt med studieveileder for ditt studium. Du finner en oversikt studieveiledere på alle våre studietilbudssider.

Studieveileder vil i samarbeid med deg og eventuelle andre involverte på og utenfor USN, forsøke å finne gode løsninger.

Finner du ikke din studieveileder, eller har du generelle spørsmål om tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@usn.no.

Tilrettelegging ved eksamen

Har du spørsmål om eksamenstilrettelegging bør du kontakte eksamenskontoret på din campus. Husk søknadsfristen som er 15. september og 15. februar. Det er et eget søknadsskjema for dette som er tilgjengelig for deg etter at du er registrert som student. Spørsmål om  rettighet og ordninger for eksamenstilrettelegging, kan også rettes til eksamen@usn.no.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilrettelegging kontakt oss på tilrettelegging@usn.no.

Er du student ved USN?

Er du ansatt ved USN?

Spørsmål og svar