Kommunikasjonsavdelinga

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga legg til rette for at Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har ein truverdig og målretta kommunikasjon både internt og eksternt. Kommunikasjonsavdelinga jobbar med kommunikasjons- og marknadsrelaterte prosjekt, og vi har eit aktivt og ope forhold til pressa.

Øvste leiar for kommunikasjonsavdelinga er kommunikasjons- og marknadsdirektør Reidun Mangrud.

Avdelinga har mellom anna ansvar for omdømebygging, forskings- og nyheitsformidling, studentrekruttering, sosiale medium, nettsider, videoproduksjon, mediahandtering og intern kommunikasjon.

Kommunikasjonsavdelinga er delt i to seksjonar med kvar sin seksjonssjef:

Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes

  • Seksjon for profilering og studentrekruttering

Seksjonssjef Bjørn Erik Skjelbred