Kommunikasjonsavdelinga

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga legg til rette for at Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har ein truverdig og målretta kommunikasjon både internt og eksternt. Kommunikasjonsavdelinga jobbar med kommunikasjons- og marknadsrelaterte prosjekt, og vi har eit aktivt og ope forhold til pressen.

Øvste leiar for kommunikasjonsavdelinga er kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud.

Avdelinga har mellom anna ansvar for alt frå omdømebygging, forskingsformidling og nyheitsformidling, til studentrekruttering, sosiale medium, web, videoproduksjon, mediahandtering og intern kommunikasjon.

Kommunikasjonsavdelinga vår er delt i to seksjonar med kvar sin seksjonssjef.

Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes

  • Seksjon for profilering og studentrekruttering

Seksjonssjef Tania Marcelle Olsen