Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap (HIU) har ein breid studieportefølje med verksemd på stort sett alle våre campusar.

Vi tilbyr studium både innan store profesjonsutdanningar som grunnskulelærar og barnehagelærar og studium innan disiplinære fagtradisjonar som blant anna kunst, kultur, folkemusikk og idrett.

Dekan: Per-Ludvik Kjendlie
Visedekan for utdanning og studiekvalitet: Hjørdis Hjukse
Visedekan for barnehagelærarutdanninga: Kristin Danielsen Wolf
Visedekan for forsking: Thomas de Lange
Visedekan for grunnskolelærarutdanningane og praktisk pedagogisk utdanning: Carl-Magnus Nystad
Fakultetsdirektør: Bent Kristiansen
Oppdragsleiar etter- og vidareutdanning: Kirsti Lise Rosenvold Bruun
Fakultetsstyret

Institutt ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag