Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap (HIU) har ein breid studieportefølje med verksemd på stort sett alle våre campusar. Vi tilbyr både studiar innen store profesjonsutdanningar som grunnskulelærar og barnehagelærar og studiar innan disiplinære fagtradisjonar som blant anna kunst, kultur, folkemusikk og idrett.

Dekan: Per-Ludvik Kjendlie
Visedekan for utdanning og studiekvalitet: Hjørdis Hjukse
Visedekan for barnehagelærarutdanninga: Kristin Danielsen Wolf
Visedekan for forsking: Nils Asle Bergsgard
Fakultetsdirektør: Bent Kristiansen
Oppdragsleiar etter- og vidareutdanning: Kirsti Lise Rosenvold Bruun

Institutt ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag