Anika Aakerøy Jordbru

Anika Aakerøy Jordbru

Instituttleder
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-03)