Per-Ludvik Kjendlie

Dekan
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Porsgrunn (D-3101)

Ansvarsområder

Som dekan er Per-Ludvik Kjendlie faglig og administrativ leder for Fakultet for humaniora, idretts og utdanningsvitenskap, med over 600 ansatte og 6900 studenter (pr 1.1.2021), og et budsjett på ca. 500 MNOK.

Kompetanse

Per-Ludvik Kjendlie har siden 21.september 2020 vært dekan ved Fakultet for humaniora, idretts og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sør-østnorge. Før dette har han vært avdelingsleder, studieleder og førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Stavern, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, og vært tilknyttet Norges Idrettshøgskole i flere vitenskapelige stillinger. 
Han har som forsker i hovedsak arbeidet med svømming, svømmeopplæring og drukningsforebygging, samt treningsfysiologi. Han har bidratt i ca. 50 vitenskapelige artikler og bokkapitler, deltatt på en rekke forskningskonferanser med ca. 80 muntlige eller poster presentasjoner.

CV

Utdanning

2019-                 Mastergrad i Innovasjon og ledelse, USN (påbegynt)

1998- 2004        Doktorgradsstudium, Norges Idrettshøgskole

1993-1996         Norges Idrettshøgskole, Hovedfag

1995                  Høgskolen i Vestfold, Informatikk

1992                  Universitetet i Oslo, Mat./Nat. Fakultetet

1992-1993         Norges Idrettshøgskole, Helselære og idrettsbiologi

1992-1993         Norges Idrettshøgskole, pedagogikk I

1992                  Universitetet i Oslo, Examen Philosophicum

1991-1992         Norges Idrettshøgskole, Trenerstudiet Svømming

1990-1991         Norges Idrettshøgskole, Grunnfag Idrett

 

 

Arbeidserfaring

2020-                 Dekan, Professor, Fakultet for Humaniora, Idrett og utdanningsvitenskap, USN

2019 -2020        Professor og Avdelingsleder, Politihøgskolen

2015-2019         Førsteamanuensis og Avdelingsleder, Politihøgskolen

2014-2015         Studieleder, Politihøgskolen

2012-2015         Førsteamanuensis, Politihøgskolen

2009-2013         Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold

2012-2018         Førsteamanuensis II, Norges Idrettshøgskole

2009-2012         Timelærer, Veiledning, Norges Idrettshøgskole

2004-2009         Førsteamanuensis, Norges Idrettshøgskole

2004                  Universitetslektor, Norges Idrettshøgskole

2004 –               Høgskolen i Vestfold / Lærerutdanningen (deltid)

1998-2003         Stipendiat Norges Idrettshøgskole         

1993 –2013       Selvstendig Næringsdrivende / Konsulent / Trener

1996-1998         Idrettskonsulent – svømming (Technical Director) Norges Svømmeforbund

1993 – 1994      Kroppsøvingslærer Larvik Yrkesskole

Publikasjoner