Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Instituttet (IKRS) er geografisk spreidd på fem studiestader. Vår faglege verksemd omfattar undervising og forsking primært, men ikkje utelukkande, innan desse områda:
 

 • samfunnsfag, religion, filosofi og etikk retta mot fakultetets lærarutdanningar for barnehage, grunnskule og vidaregåande skule, samt etter- og vidareutdanning for samme profesjonsfelt (Drammen, Notodden, Vestfold og Porsgrunn)
 • karriererettleiing for individ og samfunn, med vekt på arbeid, utdanning og sosial inkludering (Drammen)
 • tverrfaglege kulturstudium med fokus på leiing og arbeidslivsrelevans for kulturfeltet, kulturpolitikk og -analyse (Bø)
 • menneskerettar og flerkulturalitet (Drammen)

Forskargrupper

Følgande forskargrupper er tilknytta instituttet:

Publisering

Oversikt over instituttets publiseringar finn du i databasen Cristin. Her er ein oversikt over våre publikasjonar frå 2017.

Eksternfinansierte prosjekt

 • BRIDGES (NFR/FINNUT 1.8.20-31.7.24).
  Brobygging mellom behov i lærarutdanning og skule gjennom tverrfagleg arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og berekrafteg utvikling – i samarbeid med UiT og HINN.
 • Human Rights and Reconciliation in a Post-Conflict Multicultural Society (DIKU/NORPART 1.1.2017 – 31.12.2021).
  Samarbeid med University of Peradeniya (UoP), Sri Lanka, om student- og ansattmobilitet og etablering av masterprogram i menneskerettar og flerkulturalitet ved UoP.
 • SPICA network (NORDPLUS).
  Nordisk nettverk for lærarutdannarar og lærarstudentar som har fokus på berekraft, mangfald, demokrati og medborgerskap.
 • JOIN (DIKU/NOTED 2018-2024) – koordinator Åsmund Aamaas.
  Quality in teacher education – joining forces through internationalization.
 • TeachIN (HK-dir/UTFORSK 2021-2025) – koordinator Åsmund Aamaas.
  Teacher Education for Sustainable Futures in India and Norway

 • Karriererettleiing for NAV-brukarar (Arbeids- og Velferdsdirektoratet, FOU-NAV 1.1.2016-31.12.2021).

 • Et samarbeid mellom NAV-Viken, Karriere Viken og USN.
 • Scenekunst pop-up camp for studentar: kreativ node for økt arbeidsrelevans (DIKU 2021-2023). Koordinator: Steffen Fagernes Johannessen.