Åsmund Aamaas

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-437F)
Mitt forskings- og utviklingsarbeid har hovudfokus på samfunnsfagdidaktikk, internasjonalisering, mangfald, urfolksperspektiv og berekraft i lærarutdanning og skule. Samstundes er eg programkoordinator for PPU ved USN. Vidare koordinerer eg dei tre internasjonale lærarutdannarnettverka Spica, JOIN og TeachIN. Eg er oppteke av profesjonsretta og forskingsbasert lærarutdanning og underviser på PPU og GLU.

Ansvarsområder

  • PPU: Programkoordinator for PPU på studiestad Notodden og koordinerer leiarteamet for PPU ved USN. 
  • Internasjonalisering:
    • Fagleg og administrativ koordinator for det nordiske lærarutdannarnettverket Spica med fokus på berekraft, mangfald og medborgarskap. Ansvar for søknader, budsjett og årleg rapportering til Nordplus (eksternfinansiert).
    • Koordinator for to internasjonale prosjekt i samarbeid med Savitribai Phule Pune University, India. JOIN-prosjektet er eksternfinasiert gjennom NOTED-programmet til HK-dir. TeachIN-prosjektet er eksterfinansiert gjennom Utforsk programmet til HK-dir.
  • Medlem i Nasjonalt fagorgan for lektor og PPUA

Kompetanse

Forskingsområde:

Kompetanse for mangfold, kvalitative metodar, samfunnsfagdidaktikk, læringsstrategiar, internasjonalisering, samiske perspektiv, tverrfagleg lærarutdanning.

Nettverk:

 

Publikasjoner i Cristin