Åsmund Aamaas

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-437F)
Mitt forskings- og utviklingsarbeid har hovudfokus på samfunnsfagdidaktikk, internasjonalisering, mangfald og berekraft i lærarutdanning og skule. Samstundes er eg programkoordinator for PPU ved USN. Vidare koordinerer eg dei to internasjonale lærarutdannarnettverka Spica og JOIN. Eg er oppteke av profesjonsretta og forskingsbasert lærarutdanning og føreles på PPU, GLU og MA .

Ansvarsområder

PPU: Programkoordinator for PPU på studiestad Notodden og koordinerer leiarteamet for PPU ved universitetet. 

Internasjonalisering: Koordinator for det nordiske lærarutdannarnettverket SPICA med fokus på berekraft, mangfald og aktivt medborgarskap. Ansvar for søknader, budsjett og årleg rapportering til Nordplus. Koordinator for det internasjonale JOIN-prosjektet.

Kompetanse

Forskingsområde:

Kompetanse for mangfold, kvalitative metodar, samfunnsfagdidaktikk, læringsstrategiar, stilasbygging, internasjonalisering.

Nettverk:

 

Publikasjoner

Aamaas, Å., Duesund, K. & Nodeland, T.S. (2019). Outcomes from international teaching placements – what’s in it for the receiving side? A case of Norwegian preservice teachers in Indian schools. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. DOI:10.1080/1359866X.2019.1680954

Aamaas, Å., Duesund, K. & Lauritzen, S.M. (2019). Placements abroad and scaffolding structures. Studies in Higher Education, 44:3, 539-553, DOI: 10.1080/03075079.2017.1387106

Aamaas, Å. & Nodeland, T.S. (2018). Local and global challenges in a Nordic context: working  with teacher students in the Spica network. Research in Action, 4, p. 59-65. Available for downloading. 

Burner, T.,Nodeland, T.S. & Aamaas, Å. (2018). Critical perspectives on perceptions and practices of diversity in education. I Nordic Journal of Comparative and International Education.

Davidsen, A. & Aamaas, Å. (2017). Mysterier som læringsstrategi i lærerutdanning – en casestudie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I Metode mellom forskning og læring. Refleksjon i praksis. 

Aamaas, Å. & Duesund, K. (2016). Lærarutdanning i ei tid prega av mangfald. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?

Duesund, K., & Aamaas, Å. (2014). Det fleirkulturelle perspektivet i lærarutdanningane. Prismet, 65(3), s. 145-158.

Aamaas, Å. & Grimsby, L.K. (2012). Resilience and rural livelihoods. I: Resilience and Unemployment. LIT Verlag, s. 151-162

Aamaas, Å., Keenan, W. J. F., Sedmak, C. & Zijden, L. (2012). Resilience and unemployment: An Introduction. I Resilience and Unemployment. LIT Verlag, s. 7-18