– Alle lærere trenger påfyll

Lærer Breandán Whyte står midt i et vrimlerom og ser rett i kamera med et sympatisk oppsyn.
PÅ KONFERANSE: – Det er verdifullt å få oppdatert kunnskap fra ekspertene her på universitetet, men også forfriskende å kunne møte og utveksle erfaringer med så mange lærere fra regionen, sier Breandán Whyte, som jobber som lærer på Varden ungdomsskole i Sandefjord.

Nesten tusen skolefolk deltok på årets Profesjonskonferanse for lærere på USN. Brendan Whyte var blant de mange som hadde godt av å komme litt ut av «skolebobla». 

– Jeg var litt redd for at dette skulle bli en dag med svevende, akademiske diskusjoner, men der ble fordommene mine gjort til skamme. Det var deilig å få så mange konkrete råd og faktiske forslag til handlingsmønster for å håndtere ulike utfordringer vi lærere møter. Jeg kommer absolutt til å bruke det jeg har lært i dag i klasserommet, sier Breandán Whyte, som jobber som lærer på Varden ungdomsskole i Sandefjord.

to kvinner prater og gomler på epler, som de har forsynt sge med fra flere store trau som står i et åpent rom fullt av folk som deltar på Profesjonskonferansen for lærere.Han har bare rukket å undervise i halvannet år, men merket allerede at det var godt å komme litt ut av «skolebobla»:

– Jeg tror alle lærere trenger påfyll og nye perspektiver for å ikke å bli «blinde» eller stagnere. Det er verdifullt å få oppdatert kunnskap fra ekspertene her på universitetet, men også forfriskende å kunne møte og utveksle erfaringer med så mange lærere fra regionen, sier Whyte.

Et vell av tematikker

Profesjonskonferansen er primært for lærere og skoleledere, men er også populær blant våre egne ansatte og studenter. I 2023 ble konferansen holdt for sjuende gang. Det har vært fulle hus og gode tilbakemeldinger på tidligere konferanser, men i år ble det satt rekord med sirka 900 deltakere.

– Konferansen blir arrangert med bakgrunn i kjærlighet til læreryrket og fordi vi ønsker å løfte fram profesjonen. Profesjonskonferansen skal være et viktig bidrag for å styrke lærerne- teoretisk og didaktisk, sier førstelektor Rakel R. Næss på vegne av arrangørgruppa.

Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl, Rakel Rohde Næss og Marit Skarbø Solem

Over 500 fulgte konferansen digitalt og snaut 400 befolket Bakkenteigensalen på campus Vestfold, der hoveddelen av konferansen foregikk, og fant etterpå veien til de mange undervisningsrommene, der deltakerne kunne velge mellom faglig påfyll innen et vell av ulike tematikker (se oversikt i faktaboksen, nederst for deg som leser på håndholdt enhet, eller til høyre for deg som leser på dataskjerm).

Boka er død – leve boka

Årets hovedtema på Profesjonskonferansen var den fysiske lærebokas plass i dagens digitaliserte skolehverdag.

Blant hovedtalerne var professor Merethe Roos fra USNs forskningsgruppe for læremiddelforskning. Hun jobber blant annet med å identifisere hvilke krav digitaliseringen stiller til lærere samt behovet for å utvikle tverrfaglig læremiddeldidaktikk.

merethe roos

Hun leder det omfattende forskningsprosjektet Læremidler og læringsressurser i klasserommet på ungdomstrinnet (LærUng), som skal finne ut hvordan læringsmidler og -ressurser faktisk blir brukt på ungdomstrinnet. I tillegg skal prosjektet utvikle læringsmiddel-didaktikk. 

– Vi undersøker hvorvidt lærerne har dømmekraft og mot nok til å vektlegge de ulike læringsmidlene og alternativene opp mot hverandre. Vi har avdekket et gap mellom læreplanen og den kunnskapen lærerne tenker at de selv sitter på, fortalte Roos.

Sviktende leseforståelse 

For å overkomme dette gapet jobber hun med å finne redskaper som kan hjelpe både elever og lærere til å navigere i et landskap som består av læringsmidler på papir og skjerm. Blant annet handler dette om å gjenreise den fysiske bokas status:

– Alt tilsier at digitale og analoge læringsmidler har kommet for å bli. Selv om vi omfavner det digitale, må vi ikke glemme den fysiske boka – verken vi på universitet eller dere som jobber i skolen. Uten den fysiske boka, mister vi mye, ikke minst evnen til innlevelse, sier Roos.

Rakel Rohde Næss foredrar for fullt auditorium

Blant andre bidragsytere var førstelektor Liv Cahtrine Krogh, som blant annet snakket om papirlærebokas rolle når det kommer til elevers leseforståelse. Hennes tale er omformet til et innlegg på bloggen «Sur gammel lektor», og du finner det her: Boka er død! Leve boka? – Gammal sur lektor

Verdien av «irriterende» lærere

Dagens store trekkplaster var politiker og advokat Abid Raja, som nylig har begått den bestselgende boka Min skyld – en historie om frigjøring, hvor han forteller om sine erfaringer med og vei ut av utenforskap. 

Abid Raja

Publikum fikk blant annet høre hvor viktig det var for Raja at han hadde en «irriterende lærer, som aldri ga seg» eller slo seg til ro med Rajas unnvikende svar på for eksempel hvorfor han stadig hadde sår og blåmerker i fjeset. De fikk også høre om læreren som ble den eneste voksenpersonen Raja kunne gå til det året han ikke hadde noe sted å feire jul.

– Mange lærere vil møte barn som Raja. Som lærere må vi bygge gode relasjoner til elevene, siden vi ikke vet hva de bærer med seg på innsida. Vi må alltid også ha ambisjoner på vegne av alle barna vi i møter i et klasserom. En dag kan en av dem bli statsråd, sier førstelektor på USN, Rakel R. Næss, lurt.

Brage, USNs bokhandel på campus Vestfold, solgte nesten 100 kopier av Rajas bok i forbindelse med dagen. Alle nye bokeiere fikk med seg den tidligere kultur- og likestillingsministerens håndtrykk og navnetrekk.

student hilser på Abid Raja

Profesjonskonferansen

Utvid din verktøykasse og bli med på en læringsdag!

Profesjonskonferansen er en årlig konferanse for lærere og handler om ulike måter å komponere undervisning på og hvordan ulike aktiviteter kan iscenesettes. 

Delta på neste profesjonskonferanse

dato: 24. januar 2024

påmelding kommer her: Profesjonskonferansen (usn.no)

Tema som ble behandlet i 2023:

Plenum:

 • digitale og analoge læringsressurser
 • muntlig formidling som læringsressurs
 • lærer- og elevperspektiv på bruk av ressurser fra klasserommet
 • Abid Rajas historie om frigjøring 

Parallellsesjoner:

 • snitching: barn og unge unngår å fortelle om alvorlige hendelser i frykt for å bli stemplet som en snitch/sladrehank
 • tre digitale dokumentasjonsformer: podkast, videolekse og digitale escape-room
 • status for digitalisering av grunnopplæringen
 • kritisk lesing og skriving i norskklasserommet
 • kjennetegn på god undervisning
 • å forstå fortiden og formidle for framtiden
 • dataspill som en ressurs i opplæringen
 • resultater av systematisk arbeid med psykisk helse og inkludering
 • digital dømmekraft versus digitale ferdigheter
 • å skrive og formidle sakprosa for barn og unge
 • elevmedvirkning: metoder for å skape engasjement og lærelyst
 • å skape engasjement og lærelyst hos elevene for det samiske perspektivet