Rakel Rohde Næss

Førstelektor / Masterkoordinator
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Grunnskolelærerutdanningene HIU
Campus Vestfold (C2-34)
Førstelektor i pedagogikk. Masterkoordinator for: Master i Grunnskolelærerutdanning (overgangsmaster) campus Bakkenteigen og Campus Notodden. Leder av UHR-Lærerutdanningens nasjonale fagorgan for grunnskolelærerutdanning. Medlem av forskergruppen Utdanning for praksisfellesskap

Ansvarsområder

  • Masterkoordinator for pilotering av nye mastere i grunnskolelærerutanningene 1.-7. og 5.-10. trinn.
  • Foreleser i pedagogikk og elevkunnskap
  • Forsker
  • Profesjonsveileder
  • Emnenasvar 
  • Teamleder

Kompetanse

Næss sine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring innenfor profesjonen lærer. Noen av temaene Næss har forsket på er hva som motiverer studenter til å søke lærerutdanning, hvordan vi kan skape gode feedback-kulturer, bruk av digitale mapper, veiledning og hvordan lærere arbeider med bruk av konstruerte læringsomgivelser for å øke studenters læringsutbytte og muligheter for samarbeidslæring.

Næss leder forskning og utviklingsprosjektet "Er du snitch er du ferdig". Formålet med det pågående forskningsprosjektet er å få økte kunnskaper om begrepet snitching, hvordan snitching påvirker ungdomskulturen og hva lærere (og andre tilknyttede voksne) kan gjøre med problematikken.