Liv Cathrine Krogh

Førstelektor på kvalifiseringsvilkår

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-30)
Jeg har bakgrunn fra praksisfeltet, 13 år i videregående skole (2006-2007 og 2010-2022) og 4 år i grunnskole (1995-1998). Jeg er lektor i norskdidaktikk, har hovedfag i litteraturvitenskap og har undervist i norsk, religion/etikk, samfunnskunnskap, historie og kommunikasjon/kultur. Som prosjektleder (1999-2009) har jeg jobbet med digitalisering, bedriftsutvikling og læremidler.

Ansvarsområder

  • Emneansvar i MG1NO4, fagdidaktisk fordypning GLU 1-7
  • Dekomp: Grenland+ (nettverk 3/lesing på ungdomstrinn), Oasen/Skien og Nissedal kommune
  • LIT103, litteratur etter 1900
  • MN-LSM4500, lesing skriving og muntlige ferdigheter
  • Veiledning

Kompetanse

Forskningsinteresser er knyttet til norskfagets særlige ansvar for de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. Herunder blant annet litteraturdidaktikk, lesing av lange tekster, forholdet mellom analogt og digitalt arbeid - og norskfagets rolle i det å bidra til at elever i vgs. blir studieforberedt.

Deltar i et pågående forskningsprosjekt om langlesing i en digital kontekst med mål å undersøke betydningen av en dialogisk undervisningsform, engasjement, refleksjon og faglig/personlig utbytte. 

Deltar i Leseløp.

Skrivevurdering er også av interesse. Sluttvurdering ble undersøkt ifm. masteroppgave og har selv sensurert skriftlig eksamen i norsk hovedmål og sidemål siden 2010 (årlig 2015-2022) og klagesensurert årlig 2017-2023, i tillegg til bidrag ifm. flere sensorskoleringer. 

Publikasjoner

FORMIDLING:

2. mai, 2023: Innlegg på seminar hos Språkrådet om bokmålsrettskrivinga .

1. mai, 2023: Deltakelse i skolepodkasten Rekk opp hånda om lesing, det å være norsklærer, litteratur, skolepolitikk og kunstig intelligens. 

9. mars, 2023: Deltakelse i skolepodkasten Lektor Lomsdalens innfall om Kunstig intelligens/ChatGPT og norskfaget. Denne sendingen er også en del av Utdanningsdirektoratets kompetansepakke om kunstig intelligens i opplæringen.

14. februar, 2023: Ettermiddagsseminar i regi av Norsk Lektorlag om kunstig intelligens i klasserommet.  

22. november 2022: Deltakelse i skolepodkasten Lektor Lomsdalens innfall om sensur og vurdering i norskfaget. 

30. mars 2022: Foredrag på Fagsnakk i regi av Cappelen Damm. Tema: dybdelesing på studieforberedende

12. januar 2022: Deltakelse i skolepodkasten Et bedre Skole-Norge om tilbakemeldinger og samarbeid i en digital æra.

17. september 2021: Deltakelse i skolepodkasten Et bedre Skole-Norge om lærerrollen.

1. april 2021: Deltakelse i skolepodkasten Lektor Lomsdalens innfall om Fullføringsreformen.

Intervjuet om eksamensvurdering i Studio 2/Nrk P2 19.7.18.

Intervjuet i Dagsavisen 16.04.2018 om funn i masteroppgave.

KRONIKKER OG DEBATT:

23. mai, 2023: Debattinnlegg i Aftenposten om konsekvenser av heldigital eksamen.

10. mai, 2023: Debattinnlegg i Aftenposten om konsekvenser for elevers eksamen i norsk når de i ny gjennomføringsløsning ikke får lese vedleggene på papir.

Kronikk i Dagsavisen om rekruttering til læreryrket. 7. april 2022.

Kronikk på NRK Ytring om lærebøker på papir. 6. april 2022.

Deltakelse i Politisk kvarter om fravær og avlysning av eksamen. 11. februar 2022.

Kronikk i Dagsavisen om avlysning av eksamen. 8. februar 2022.

Innlegg i Aftenposten om fravær i videregående skole. 3. februar 2022.

Deltakelse i paneldebatt om forslag til nye eksamensoppgaver i norsk, i regi av Landslaget for norskundervisning (LNU). 26. august 2021.

Kronikk i Dagsavisen om behov for færre karakterer i norskfaget. 31. mai 2021.

Innlegg Aftenposten 9.7.18 om vurdering av eksamen.

Deltakelse i debatt om eksamensvurdering i Dagsnytt 18 17. april 2018.

Publikasjoner i Cristin