Profesjonskonferansen "Det er lærer du er"

42

Profesjonskonferansen er en årlig konferanse for lærere. Utvid din verktøykasse og bli med på en læringsdag!

Hva kan være et godt anslag i en mattetime om brøk? Hvordan kan du legge du til rette for den gode skrivefasen i norsk? Hva er elevaktive arbeidsformer i biologi? På hvilke måter avslutter du en læringsøkt om koding og spill? Hvordan virker elevhjernen?

Denne lærerkonferansen handler om hvordan læreren kan komponere undervisning på ulike måter, og hvordan man kan iscenesette aktiviteter. Hvilke komposisjoner gir best læring i hvilke faser av undervisningen, og hvilke roller må elevene innta?