Kalender


Profesjonskonferansen 2020: Faglig fyr og flamme
Spør oss om ingeniørutdanning - LIVE
Disputas: Jørgen Ernstsen
Disputas: Kenneth Kirkeng Andersen
Disputas: Christian Berg
Kongsberg Vision Meeting 2020
Doktorkreeringsseremoni
AVLYST - Nasjonal MaCE konferanse for praksisfeltet
AVLYST – Konferanse: #HelseViken2020
The Politics of Recovery: controversy and co-option in the era of austerity
CANCELLED - "Boot Camp" in Wildlife Study Design and Data Analysis
Relativitetsteorien og universet
Disputas: Maria Rönnerhaug
AVLYST - Nasjonalt studieadministrativt MNT-seminar 2020
Styremøte USN
Digital workshop for helse- og sosialutdanninger, LOVU-banken
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
AVLYST – Telemarkskonferansen: Toppidrett
Disputas: Veronika Svensson Glitsch
IceCube and Neutrinos: Chasing Ghost Particles at the South Pole
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Den andre veien til Stillehavet: Jakten på Nordøst- og Nordvest-passasjen
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: CO2-fangst som bidrag til å nå 2-graders eller 1,5-gradersmålet
Disputas: Lars Bauger
Disputas: Anne Gry Sturød
Karrieredag for teknologistudenter
Disputas: Eisa Sahabeh Tabrizi
Disputas: Jill Flo
Disputas: Afra Koulaei
Disputas: Daoyan Jin
Den politiske kulturen i Norsk Hydro – og Hydro i den norske politiske kulturen
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Trening som medisin
Åpning av ombygde campus Ringerike
CIGAR Workshop & IPSASB Research Forum 2020
Markerer disputas nummer #100
Kulturrikets tilstand 2019
Doctoral dissertation: Asanthi Jinasena
Seksuell trakassering – i et juridisk perspektiv
Sticking to alternative medicine
Digital oppvekst
Regnskapsmanipulering – illustrert ved norske regnskapsskandaler
What is Bayesian Statistic?
Kvalitetssyn i folkemusikken og folkebiblioteket
Hvorfor de fleste innovasjoner mislykkes
Kampen mellom Stortinget og Høyesterett
Blir forbrukerne påvirket av bedriftenes samfunnsansvar?
Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig?
Ingeniørdagen: teknologi og miljø for framtiden
Lørdagsuniversitetet Skien: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Skien: J.R.R. Tolkien + filmvisning
Lørdagsuniversitetet Skien: Å dele bekymringer med hjemmesykepleien
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Arv og miljø
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Banebrytende teknologi for en bedre verden
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Gjenstandsfunn under golvet i norske middelalderkirker
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: J.R.R. Tolkien – Mytenes mann
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Trening som medisin
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Sapiens: en kort historie om mennesket
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Dyr til nytte, glede og besvær
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Sykt perfekt – ungdom, fysisk aktivitet og helse
Fagseminar: Syn og hørsel blant eldre
Åpent møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Industrimiljø: mellom verdensarv og giftavfall
LET’S-konferanse: Undervisning for bærekraftig utvikling
Kongsberg Vision Meeting 2019
Grenlandskonferansen 2019: Elevene bak tallene – fagfornyelsen
Åpen forelesning: Håndhygiene alene er ikke alltid nok
Beredskapsseminar: «Hva om strømmen blir borte?»
Avslutningsseremoni for teknologistudenter - campus Porsgrunn
Industrisamfunn i endring – Historisk studium av industriledere og skiftende ledelseskulturer
Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - sammenbindende og kraftfull
Energisti
USNexpo 2020 i Vestfold
Profesjonskonferansen 2019: Å iscenesette og komponere undervisning
NSFL 15
Avlyst - USNexpo 2020 i Porsgrunn
Skuddårsseminar – psykisk helse
AVLYST – Conversation as a tool for professional practice – Call for registration and abstracts