Kalender


Disputas: Mona Sommer
Seminar for veiledere innen utdanning og karriere
Markerer disputas nummer #100
Kulturrikets tilstand 2019
Doctoral dissertation: Asanthi Jinasena
Motivasjonskonferansen 2019
Bildebokkonferansen 2019
Fagdag om livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord
Kvalitativt forskningsforum - foredrag i november
Disputas: Eva Brekke
Seksuell trakassering – i et juridisk perspektiv
Sticking to alternative medicine
Digital oppvekst
Regnskapsmanipulering – illustrert ved norske regnskapsskandaler
What is Bayesian Statistic?
Kvalitetssyn i folkemusikken og folkebiblioteket
Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?
Hvorfor de fleste innovasjoner mislykkes
Kampen mellom Stortinget og Høyesterett
Disputas: Liubomyr Vytvytskyi
Blir forbrukerne påvirket av bedriftenes samfunnsansvar?
Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig?
Ingeniørdagen: teknologi og miljø for framtiden
Fagseminar: Syn og hørsel blant eldre
Disputas: Kari Anne Rustand
Åpent møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide
USN Utforsk 2019
Kvalitativt forskningsforum - foredrag i oktober
Doctoral dissertation: Ajmal Hafeez
Teacher Development Summit: Is there a future for Nordic Teacher Induction?
Barns rettigheter i 30 år
Industrimiljø: mellom verdensarv og giftavfall
LET’S-konferanse: Undervisning for bærekraftig utvikling
Kongsberg Vision Meeting 2019
Grenlandskonferansen 2019: Elevene bak tallene – fagfornyelsen
Åpen forelesning: Håndhygiene alene er ikke alltid nok
Beredskapsseminar: «Hva om strømmen blir borte?»
Avslutningsseremoni for teknologistudenter - campus Porsgrunn
Industrisamfunn i endring – Historisk studium av industriledere og skiftende ledelseskulturer
Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - sammenbindende og kraftfull
Energisti
USNexpo 2019 i Vestfold
Profesjonskonferansen 2019: Å iscenesette og komponere undervisning
NSFL 15
USNexpo 2019 i Porsgrunn
Skuddårsseminar – psykisk helse
OFTI 37 – Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion
USN Staff Week 2019 - Global Mindset in Industry, Partnerships and Higher Education