Kalender


BTV-mesterskap i studentbedrift
HSNexpo viser ny og spennende teknologi
Partnerskapskonferanse: Ny giv for nye lærere?
Seminar - Et nytt enevelde eller et mer handlekraftig demokrati?
Disputas: Karolina Nikielska-Sekula
Velkommen til lansering av USN Research Data Archive
Kunnskap til lunsj: Å tegne sant - foredrag med Lene Ask
Studiestart
Åpen søndag
Oppstartseminar for ph.d.-kandidat Line Sjøtun Helganger
Bruk av læringsstrategier i samfunnsfagundervisning
Når kunnskaper møtes….
Oppstartseminar på ph.d.-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole
Disputas: Asmat Nawaz
Seminar om prestasjonskultur og prestasjonsledelse
Beredskapsdagen 2018
Profesjonskonferansen 2018
Åpent seminar om ungdom, skole og frafall
Flerstemt forskning
Jobbsøkekurs
Realfagskonferansen 2018
Gutter og seksuelle overgrep
Nasjonal konferanse for praksis- og studieledere 2018
Fokusdag antimikrobiell resistens
Konferanse om Aasmund Olavsson Vinje
Disputas: Haakon Karlsen
Disputas: Cuong Hung Nguyen
Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2018
Skuddårsseminar arrangert av stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
Quanta, cats and socks: the nonlocal nature of reality
Nasjonal PPU-konferanse
Datalagring i Telemark - hindring og muligheter
Bildebokfestivalen 2018
Disputas Haavard Aakre
Disputas Ole Kristian Sommersel
Disputas Wenjing Zhou
Quantum Physics: Why it concerns you!
Karrieredag for ingeniørstudenter
Utstilling og konsert i Solberg Atelier
Foredrag ved EUs ambassadør i Norge
Rammeplankonferanse om kunst, kultur og kreativitet
A Landscape of Prosperity or Peril: the influence of bottom up and top down factors on grizzly bear fitness, density and habitat use in Southern Canada
Bridging Science and Management in the United States
Fagseminar Senter for psykisk helse og rus 2017
Disputas: Shane Frank
Disputas: Asle Økelsrud
Velkommen til seminaret Bruk av kulturarv 2017
Disputas: Ola Kveseth Berge
Bildebokkonferansen - Fengende fakta i ord og bilder.
Disputas: Luca Marchetti
Disputas: Åsmund Sandvand
Telemark Energiforum 2017
Disputas: Cand.san. Hilde Solli – Sykepleievitenskap
Disputas: Martin Mayer
Disputas: Bård Kleppe
Disputas: Chameera Jayarathna
Verdier og makt i kultursektoren
KSEE 2018 - Systems Engineering in the Digital era
Kongsberg Vision Meeting 2018
Disputas: Agnete Andersen Bueie
Studiestart ved campus Rauland
Open skole ved campus Rauland
Masterutstilling
På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark
Kulturrikets tilstand 2017
Unsolved Mysteries of Our Universe - Zdzislaw E. Musielak, University of Texas at Arlington
Disputas: Helga Veronica Tinnesand
Disputas: Grunde Waag
Fylkesmesterskap i studentbedrift
Disputas: Inger Nergaard
Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenians of Turkish Origin
Disputas: Roisin Campbell-Palmer
Disputas: Eva Maria Støa
Human Rights in Challenging Environment
Forsker Grand Prix på HSN
Disputas: Trude Klevan
Filmvisning av Reasonable Doubt og besøk av Mieke Bal
Disputas: Patricia Maria Graf
Karrieredag for ingeniørstudentene på campus Porsgrunn