Kalender


Kunnskap til lunsj: Kristian Bjørkdahl
Kunnskap til lunsj: Nina Kristiansen: Om å skrive fagartikler til forskning.no.
Workshop for helse- og sosialutdanninger, LOVU-banken
Velkommen til Beredskapsdagen 2020
Fashion systems in an era of planetary emergency!
Åpen dag, campus Notodden
Åpen dag, campus Vestfold
Åpen dag, campus Ringerike
Åpen dag, campus Porsgrunn
Åpen dag, campus Kongsberg
Åpen dag, campus Drammen
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Skien: Valget i USA - hva kan vi vente oss?
Lørdagsuniversitetet Skien: Normal søvn - hva er det?
Kunnskap til lunsj: Writing the academic article with success. Lynn Nygaard.
Telemarkskonferansen: Toppidrett
Disputas: Veronika Svensson Glitsch
IceCube and Neutrinos: Chasing Ghost Particles at the South Pole
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Fersk makrell og kald pils – Natureksporten fra Norge i det moderne gjennombruddet i Nord- og Vest-Europa ca. 1850 - 1914
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Den andre veien til Stillehavet: Jakten på Nordøst- og Nordvest-passasjen
Lørdagsuniversitetet Tønsberg: CO2-fangst som bidrag til å nå 2-graders eller 1,5-gradersmålet
Åpent foredrag med Esben Esther Pirelli Benestad
Disputas: Lars Bauger
Seminar for veiledere innen utdanning og karriere
Disputas: Anne Gry Sturød
Karrieredag for teknologistudenter
Waterhole Ringerike
Disputas: Eisa Sahabeh Tabrizi
Kvalitativt forskningsforum - foredrag mars 2020
Disputas: Jill Flo
Disputas: Afra Koulaei
Disputas: Daoyan Jin
Den politiske kulturen i Norsk Hydro – og Hydro i den norske politiske kulturen
Kunnskap kort fortalt: Sykt perfekt: ungdom, fysisk aktivitet og helse
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Fornybar energi og energiøkonomisering. Hva er best for meg, Grenland, Norge og verden?
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Trening som medisin
Åpning av ombygde campus Ringerike
CIGAR Workshop & IPSASB Research Forum 2020
Tverrprofesjonell fagdag om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn
Markerer disputas nummer #100
Kulturrikets tilstand 2019
Doctoral dissertation: Asanthi Jinasena
Fagdag om livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord
Seksuell trakassering – i et juridisk perspektiv
Sticking to alternative medicine
Digital oppvekst
Regnskapsmanipulering – illustrert ved norske regnskapsskandaler
What is Bayesian Statistic?
Kvalitetssyn i folkemusikken og folkebiblioteket
Hvorfor de fleste innovasjoner mislykkes
Kampen mellom Stortinget og Høyesterett
Blir forbrukerne påvirket av bedriftenes samfunnsansvar?
Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig?
Ingeniørdagen: teknologi og miljø for framtiden
Lørdagsuniversitetet Skien: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.
Lørdagsuniversitetet Skien: J.R.R. Tolkien + filmvisning
Lørdagsuniversitetet Skien: Å dele bekymringer med hjemmesykepleien
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Arv og miljø
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Banebrytende teknologi for en bedre verden
Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Gjenstandsfunn under golvet i norske middelalderkirker
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: J.R.R. Tolkien – Mytenes mann
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Trening som medisin
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Sapiens: en kort historie om mennesket
Lørdagsuniversitetet Ringerike: Dyr til nytte, glede og besvær
Lørdagsuniversitetet Tønsberg og Færder: Sykt perfekt – ungdom, fysisk aktivitet og helse
Fagseminar: Syn og hørsel blant eldre
Åpent møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Industrimiljø: mellom verdensarv og giftavfall
LET’S-konferanse: Undervisning for bærekraftig utvikling
Kongsberg Vision Meeting 2019
Grenlandskonferansen 2019: Elevene bak tallene – fagfornyelsen
Åpen forelesning: Håndhygiene alene er ikke alltid nok
Beredskapsseminar: «Hva om strømmen blir borte?»
Avslutningsseremoni for teknologistudenter - campus Porsgrunn
Industrisamfunn i endring – Historisk studium av industriledere og skiftende ledelseskulturer
Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - sammenbindende og kraftfull
Energisti
USNexpo 2019 i Vestfold
Profesjonskonferansen 2019: Å iscenesette og komponere undervisning
NSFL 15
USNexpo 2019 i Porsgrunn
Skuddårsseminar – psykisk helse
Inspirasjonsdagen – Jenter og teknologi
Rauland internasjonale vinterfestival
Conversation as a tool for professional practice – Call for registration and abstracts