Vis studievalg

Kalender


Telemark Energiforum 2017
Disputas Hilde Solli
Bilfri dag i Bø
Conversation as a tool for professional practice
Ingeniørdagen - Forskningsdagene
Disputas: Martin Mayer
Disputas: Bård Kleppe
Innovasjonscamp helseinnovasjon og teknologi
Motivasjonskonferansen 2017
Disputas: Chameera Jayarathna
Boklansering
Tverrfaglig innovasjonscamp
Verdier og makt i kultursektoren
#hack4no - Ideer, koding og lek
Tillit og samfunnssikkerhet
Bli en bedre svømmelærer
Palliativ omsorg til den eldre skrøpelige pasienten
Frank Rossavik om kulturredaktørens definisjonsmakt
Nytt Land – Nytt Liv! Inspirasjonsdag for innvandrere
Reformasjon i 500 år - konferanse med kulturaften i Tønsberg
Har vi mistet tillit til medier?
Kongsberg Vision Meeting 2017
IOM dagsseminar - Flyktning i møte med Norge – kultur og kulturelle tilpasninger
Disputas: Agnete Andersen Bueie
Masterutstilling
På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark
Kulturrikets tilstand 2017
Unsolved Mysteries of Our Universe
Disputas: Helga Veronica Tinnesand
Disputas: Grunde Waag
Fylkesmesterskap i studentbedrift
Disputas: Inger Nergaard
Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenians of Turkish Origin
Disputas: Roisin Campbell-Palmer
Disputas: Eva Maria Støa
Human Rights in Challenging Environment
Forsker Grand Prix på HSN
Disputas: Trude Klevan
Filmvisning av Reasonable Doubt og besøk av Mieke Bal
Profesjonskonferansen 2017 - Faglig påfyll for lærere
Beredskapsdagen 2017
Disputas: Patricia Maria Graf
Karrieredag for ingeniørstudentene på campus Porsgrunn
Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017
Åpning av Gatejuristen på Ringerike
Profesjonsdagen - Mennesker for mennesker
Community arts / Arts education – hvor går kulturskolen?
Styremøte
Styremøte
Styremøte