Vis studievalg

Kalender


Har vi mistet tillit til medier?
Kongsberg Vision Meeting 2017
IOM dagsseminar - Flyktning i møte med Norge – kultur og kulturelle tilpasninger
Disputas: Agnete Andersen Bueie
Studiestart og offisiell åpning campus Vestfold
Studiestart og offisiell åpning campus Ringerike
Studiestart og offisiell opning campus Rauland
Studiestart og offisiell åpning campus Porsgrunn
Studiestart og offisiell åpning campus Notodden
Studiestart og offisiell åpning campus Kongsberg
Studiestart og offisiell åpning campus Drammen
Studiestart og offisiell åpning campus Bø
Open skole ved campus Rauland
Masterutstilling
På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark
Kulturrikets tilstand 2017
Unsolved Mysteries of Our Universe
Åpen søndag ved campus Vestfold
Åpen søndag ved campus Ringerike
Åpen søndag ved campus Porsgrunn
Åpen søndag ved campus Notodden
Åpen søndag ved campus Kongsberg
Åpen søndag ved campus Drammen
Åpen søndag ved campus Bø
Disputas: Helga Veronica Tinnesand
Disputas: Grunde Waag
Fylkesmesterskap i studentbedrift
Disputas: Inger Nergaard
Disputas: Birgitte K. Hønsvall
Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenians of Turkish Origin
Disputas: Roisin Campbell-Palmer
Disputas: Eva Maria Støa
The 10th World Robotic Sailing Championship
Human Rights in Challenging Environment
Forsker Grand Prix på HSN
Disputas: Trude Klevan
Filmvisning av Reasonable Doubt og besøk av Mieke Bal
Profesjonskonferansen 2017 - Faglig påfyll til lærere
Beredskapsdagen 2017
Disputas: Patricia Maria Graf
Innkjøpsforum 2017
Karrieredag for ingeniørstudentene på campus Porsgrunn
Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017
Velkommen til VIKO 2017!
Åpning av Gatejuristen på Ringerike
Profesjonsdagen - Mennesker for mennesker
Med blikk for diabetes
Community arts / Arts education – hvor går kulturskolen?
Styremøte
Styremøte
Styremøte