Vis studievalg

Kalender


Akuttmedisink simulering
Training and assassment - 5th workshop
Disputas: Kristin Briseid
På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark
Volleyuka i Bø
Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE) 2017
Kulturrikets tilstand 2017
Spikringsseremoni ved ph.d.-programmet i personorientert helsearbeid
Unsolved Mysteries of Our Universe
Åpen søndag ved campus Vestfold
Åpen søndag ved campus Ringerike
Åpen søndag ved campus Porsgrunn
Åpen søndag ved campus Notodden
Åpen søndag ved campus Kongsberg
Åpen søndag ved campus Drammen
Åpen søndag ved campus Bø
Studieforberedende kurs
Studieforberedende kurs
Disputas: Helga Veronica Tinnesand
Disputas: Grunde Waag
Fylkesmesterskap i studentbedrift
Disputas: Inger Nergaard
HSNexpo - Teknisk messe med studentprosjekter
Disputas: Birgitte K. Hønsvall
Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenians of Turkish Origin
Disputas: Roisin Campbell-Palmer
Disputas: Eva Maria Støa
The 10th World Robotic Sailing Championship
Human Rights in Challenging Environment
Disputas: Trude Klevan
Filmvisning av Reasonable Doubt og besøk av Mieke Bal
Profesjonskonferansen 2017 - Det er lærer du er
Beredskapsdagen 2017
Disputas: Patricia Maria Graf
Innkjøpsforum 2017
Karrieredag for ingeniørstudentene på campus Porsgrunn
Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017
Velkommen til VIKO 2017!
Åpning av Gatejuristen på Ringerike
Profesjonsdagen - Mennesker for mennesker
Med blikk for diabetes
Community arts / Arts education – hvor går kulturskolen?
Styremøte
Styremøte
Styremøte
Styremøte