Kalender


Innovasjonscamp 2018
#hack4no - Idekonkurranse med offenlige data
Kunnskap til kvelds: Tillit til medier i en post-fakta tid
Fagdag om innovasjon og åpne data
Åpent fagseminar – Samhandling ved videreutdanningen vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk
Disputas: Per Morten Hansen
Machine Learning in Digital Medicine
Ikke veiledningsbar?
Open seminar: Developing democracy education in Ukraine and Norway
Norske historiedager 2019
Seminar for veiledere innen utdanning og karriere
Made in Horten
Seksuallovbruddskonferanse – forebygging, straff og oppfølging
Disputas: Michal Sposob
Disputas: Fride Lindstøl
Kunnskap til lunsj: Pasientens og samfunnets beste
Disputas: Khim Chhantyal
Forskningskafé
Kunnskap til lunsj: Populisme som kommunikasjonsstrategi
Scandinavian workshop on egovernment
Seminar om menneskesyn og kunnskapssyn
Fulbright-stipend for norske statsborgarar til USA 2019-20
Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene
Disputas: Kang Du
Kulturrikets tilstand 2018
Nettverkskonferansen 2019
Lansering av USN-tidsskriftet Human Rights Education Review
UTVIDET SØKNADSFRIST: Bli med på ph.d.-veilederkurs
Energisti
25 år med ph.d.-utdanning i Porsgrunn
Invitation to workshop with TARG
Invitation to guest lecture on marketing by Professor David W. Stewart
Førsteårsseminar for ingeniørstudenter i Kongsberg og Vestfold.
Møt USN på Arendalsuka
Motivasjonskonferansen 2018
Disputas:Christian Ahoba-Sam
Studiemestringskurs for nye studenter
Ut av glemselen: Gunnar Knudsen – en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge
Disputas: Gauri Ganpat Bandekar
Styremøte ved USN
Disputas: Anjana Tharanga Malagalage
Applied Autonomy System summit 2018
Disputas: Anette Torgersen
EASS2019 – Conference on Sports and the Environment
Disputas: Åse Holmberg
Frokostmøter for HIU-ansatte
Disputas: Tone Langjordet Johnsen
Kompetanse for mangfold
Velkommen til lansering av USN Research Data Archive
Bruk av læringsstrategier i samfunnsfagundervisning
Oppstartseminar på ph.d.-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole
Disputas: Asmat Nawaz
Seminar om prestasjonskultur og prestasjonsledelse
Profesjonskonferansen 2018
Åpent seminar om ungdom, skole og frafall
Realfagskonferansen 2018
Gutter og seksuelle overgrep
Fokusdag antimikrobiell resistens
Konferanse om Aasmund Olavsson Vinje
Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2018
Skuddårsseminar arrangert av stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
Quanta, cats and socks: the nonlocal nature of reality
Nasjonal PPU-konferanse
Disputas Haavard Aakre
Disputas Ole Kristian Sommersel
Disputas Wenjing Zhou
Quantum Physics: Why it concerns you!
Karrieredag for ingeniørstudenter
Utstilling og konsert i Solberg Atelier
Disputas: Shane Frank
Velkommen til seminaret Bruk av kulturarv 2017
Bildebokkonferansen - Fengende fakta i ord og bilder.
Disputas: Luca Marchetti
Disputas: Åsmund Sandvand
Telemark Energiforum 2017
Disputas: Cand.san. Hilde Solli – Sykepleievitenskap
Conversation as a tool for professional practice – Call for registration and abstracts
Disputas: Martin Mayer
Disputas: Bård Kleppe
Disputas: Chameera Jayarathna
Verdier og makt i kultursektoren
KSEE 2018 - Systems Engineering in the Digital era
Kongsberg Vision Meeting 2018
Disputas: Agnete Andersen Bueie
Masterutstilling
På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark
Kulturrikets tilstand 2017
Disputas: Helga Veronica Tinnesand
Fylkesmesterskap i studentbedrift
Disputas: Inger Nergaard
Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenians of Turkish Origin
Human Rights in Challenging Environment
Forsker Grand Prix på HSN
Karrieredag for ingeniørstudentene på campus Porsgrunn