Aktuelle nyheter fra USN

Hilde Larsen Damsgaard. Foto

Etablerer begrepet «Studielivskvalitet»

– Studielivskvalitet handler om studenters opplevelse av og erfaringer med kvalitet i høyere utdanning og består av fem dimensjoner, sier dosent Hilde L. Damsgaard.

12. november 2019