Aktuelt

NOKUT- logo.

Universitetssøknad: Positivt fra NOKUT

Styret i NOKUT har i dag fattet vedtak i tråd med innstilling fra komiteen og konkluderer med at Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet.

26. april 2018