Aktuelle nyheter fra USN

Fredag 17. september feiret USN 29 ferske doktorer - under Doktorkreeringsseremonien på campus Kongsberg. Foto av USN-ledelsen med doktorene som deltok. Bak fv. dekan Morten Christian Melaaen, dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, rektor Petter Aasen, viserektor Heidi Kristin Ormstad, viserektor Ingvild Marheim Larsen, dekan Per-Ludvik Kjendlie, dekan Hans Anton Stubberud.  Midterste rekke fv. Sumudu Karunarathne, Avisek Roy, Ole Magnus Hamre Brastein, Vibeke Narverud Nyborg, Astrid Maria Heimer. Første rekke f.v: Ann Hege Lorvik Waterhouse, Janitha Bandara, Kristin Gregers Eriksen, Samee Maharjan, Geir Grothen, Karen Lassen.

Nyslåtte doktorer – En spesiell følelse

Fredag 17. september feiret USN 29 ferske doktorer fra universitetets doktorgradsutdanninger, med høytidelig markering i Musikkteateret på campus Kongsberg.

21. september 2021