Podkaster

En podkast fra Nordplus-nettverket for flerspråklighet i skolen i Grønland, Finland og Norge.

Informasjon og diskusjon om forskningsprosjektet BRIDGES og om de tverrfaglige temaene i skole og lærerutdanning.

En høylytt og meningstett podkast om barnehagefaglige temaer.

I denne podkasten blir du kjent med noen av de temaene vi underviser i ved vår fleksible og desentralisert sykepleieutdanning.

En podkast om å ta det riktige valget etter videregående.

En podkast om markedsføring og strategi. Temaene er relatert til pensum koblet mot hva som skjer i næringslivet.

En podkast i ti episoder der vi snakker om metaforene som er overalt i språket rundt oss. Vi gir konkrete eksempler på at metaforer virker både i politikk, reklame og terapi.

Lærerutdannere og lærerstudenter snakker om læring og undervisning i en digital tid. En podkast fra LUDO-prosjektet.

En podkast som søker å få til gode samtaler mellom barnehageforskere, -utdannere og andre i barnehagefeltet.

How to lead people by persuasion? Dr. David Isaksen, who has a PhD in Rhetoric, explains.

I denne podkasten snakker Rønnaug Sørensen og Bjarne Isaksen om om kjønn og kjønnsforskning.

Skikkethetspodden er for alle studenter, lærere og praksisveiledere som forholder seg til skikkethetsvurdering. I podden snakker vi om hva skikkethet er og hvordan skikkethetsvurdering foregår.

Bli kjent med noen av de temaene vi underviser i ved utdanningen i vernepleie og barnevern.

Denne podkasten inneholder samtaler med et bredt spekter av eksperter og entusiaster innen ledelse og bærekraft.

En podkastserie for studenter om idretts- og treningsvitenskap. Hvilke metoder brukes for praktisk treningsarbeid og forskning, og hvilken relevans har dette for trenerrollen?

En podkast for studenter som er nysgjerrige på utveksling. Eller deg som har reist og er godt i gang med utenlandsoppholdet.

A podcast about the writers of ancient history. What prompted them to record these events? The implicit argument they may have been making to their audiences about their past, present, and future.

Tar opp aktuelle temaer innen undervisning, læring og digitalisering, og deler erfaringer fra ansatte i USN.

  Arkivert

En læringspod for og med mediestudentene ved campus Notodden.

Metodepodkast: Nerdenes hevn over kjedelig fremstilling av forskningsmetodikk.

Om utdanningskvalitet. LOVU-banken skal bli en lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter i helse- og sosialfagutdanningene.

Podkasten for deg som er student og ønsker nyttige, og unyttige, tips til studiene.

Rasteplassen er en podkast for påfyll, skuing og reflektering om bærekraftig reiseliv, steds- og bygdeutvikling.

Forskning, finansieringsmuligheter, søknadsskriving, EU Horisont Europa, utlysninger og andre temaer som vil være interessante for forskere.