Profesjonskonferansen 2023: Boka er død! Leve boka?

Profesjonskonferansen. Bannerillustrasjon.

Profesjonskonferansen er en årlig konferanse for lærere. «Boka er død! Leve boka? Om bruk av læringsressurser i skolen» er paraplytittelen for årets konferanse.


25 Jan

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

 

Program

Det tas forbehold om endringer.

09.00 – 09.45
Registrering, morgenkaffe, musikk og et eple til lærer’n

09.45 – 10.00
Musikalsk innslag
Bjørn Tomren, sanger og komponist

10.00 – 10.15
Åpning og velkommen
Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl, Rakel Rohde Næss og Marit Skarbø Solem, USN

10.15 – 10.25
Musikalsk innslag
Bjørn Tomren, sanger og komponist

10.25 – 11.25
Boka er død! Leve boka?
Tre stemmer om framtidens læringsressurser
Cathrine Krogh, lærer
Merethe Roos, forsker
Fride Bergem, forlagssjef for grunnskolen, Cappelen Damm

11.25 – 11.40
Pause

11.40 – 12.40
Min skyld – bokhistorien om frigjøring lever
v/ Abid Raja, politiker, forfatter og advokat

12.40 -12.45
Informasjon og presentasjon av forlag

12.45 – 13.30
Lunsj og taffel

 • Ta en kikk på utstilling av fagbøker og lærebøker til bruk i skolen. Ulike forlag er representert
 • Biblioteket vårt har utstilling

13.30-14.15

Seminarrunde 1

Ny forskning. Hva betyr det for klasserommet?

1A: Er du snitch, er du ferdig!

v/ Rakel Rohde Næss, førstelektor, USN, Lilian Romero Martinez, sosialrådgiver og lærer og Anja C. Birkeland, miljøterapeut, begge fra Holtan ungdomsskole.

Barn og unge unngår å fortelle om alvorlige hendelser i frykt for å bli stemplet som en snitch (sladrehank). Hvordan påvirker denne taushetskulturen livene til barn og ungdom og hva kan voksne og skolen gjøre med problematikken? 

Målgruppe: 5.–13.trinn, alle fag.

1B: Tre digitale dokumentasjonsformer: Oppgavetyper, elevaktiv læring og vurdering.
 1. Podcast
  v/ Toril Aagaard og Agnete A. Bueie, førsteamanuensiser, USN.
 2. Digitale escape-room
  v/ Liv G. Loftshus, førsteamanuensis, USN.
 3. Videolekse
  v/ Morten Oddvik, førstelektor og Tonje Stenseth, førsteamanuensis, USN.

Målgruppe: 8. –13. trinn, alle fag

1C: Status for digitalisering av grunnopplæringen

Innsikt fra GrunnDig-prosjektet.

v/ Ola Erstad, professor UiO og Kristian Holm, lektor Haugajordet Ungdomsskole
og ressurslærer i FIKS-samarbeidet.

Målgruppe: hele skoleløpet, alle fag.

1D: Hvordan jobbe med kritisk lesing og skriving i norskklasserommet?

v/ Marthe Øidvin Burgess, førsteamanuensis.

Målgruppe er 7. –13. trinn, men passer også mellomtrinnet.

1E: Hva kjennetegner god undervisning?

v/ Kirsti Klette, professor, UIO.

Målgruppe: hele skoleløpet, alle fag.

1F: Å forstå fortiden og formidle for framtiden.

v/ Merethe Roos, professor, USN.

Sesjonen retter søkelys på hvordan samfunnsfagsundervisningen i skolen også kan og skal inneholde historie, hvordan læreren kan formidle historie og utnytte kompetansemålene i LK20 til å formidle historiske temaer. Roos vil komme med konkrete eksempler.

Fremlegget er relevant for både grunnskole og videregående opplæring.

Målgruppe: 1.–13. trinn, alle fag, men vekt på samfunnsfag og historie.


14.15-14.30
Pause 


14.30-15.30

Seminarrunde 2

Inn i klasserommene

2A: Hvordan bruke dataspill som en ressurs i opplæringen?

v/ Irene Tombre, realfagslærer og fremtidspilot.

Thor Heyerdahl vg. skole.

Målgruppe: 5.–13. trinn, alle fag.

2B: Drømmeskolen – systematisk arbeide med psykisk helse og inkludering gir tydelige resultater.

v/Kjellfrid Bøyum, rådgiver og assisterende rektor og Anne-Siri Bauthus, rådgiver, begge Voss ungdomsskole og Veronica Pedersen, fagkoordinator i Voksne for barn.

Drømmeskolen driftes av organisasjonen Voksne for barn, med midler fra Helsedirektoratet. Det er et gratis tilbud til skolen, og når 15 000 ungdommer hvert år. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes. Voss ungdomsskole har Drømmeskolen som valgfag og det har fått ned mobbetallene på skolen.

Målgruppe: 8. –13. trinn, alle fag.

2C: Digital dømmekraft vs. Digitale ferdigheter.

En dikotomisk analyse av hvorfor det er så vanskelig. 

v/ Simen Spurkland, lærer, forfatter og foredragsholder.

Målgruppe: alle fag og trinn.

2D: Dyrene som forsvant og andre fortellinger.

Å skrive og formidle sakprosa for barn og unge.

v/forfatter og illustratør Line Renslebråten.

Målgruppe 1.–7. trinn, alle fag.

2E: Elevmedvirkning: Metoder for å skape engasjement og lærelyst!

v/ Håvard Tryti, lektor og innholdsprodusent, Edvard Munch vg. skole.

Elevmedvirkning er obligatorisk etter LK20, men hvordan prioriterer du og dine kollegaer dette?

Læring krever engasjerte elever. 

Utfordringen er å finne ut hvem dine elever er, hva de kan og hvordan dere kan samarbeide for å skape et klasserom som koker av nysgjerrighet og skapertrang (ihvertfall innimellom!). 

Når læreren tar elevenes interesser på alvor, kan det utløse energi, skapertrang og entusiasme! 

Håvard bruker videoundervisning og digitale verktøy for å differensiere undervisningen, og er opptatt av å publisere læringsarbeid i sosiale medier. 

Målgruppe: 1. –13. trinn, alle fag.
(Med utgangspunkt i videregående trinn. Men er like aktuelt på barne- og ungdomstrinnet.

2F: Hvordan skape engasjement og lærelyst hos elevene for det samiske perspektivet?

Råd, tips og materiell til undervisning om samene.

v/ Benny Sætermo, lærer og faglig leder natur ved Nordland nasjonalparksenter.

Målgruppe: 1. –13. trinn, alle fag.

15.30-15.45
Kaffe/te og lefse

15.45-16.00
Voluspå (norrønt gudedikt)
v/ Ylva Sjaastad, forteller og sanger

16.00-16.40
Muntlig formidling som læringsressurs
v/ Tor Haugnes, lærer, historiker, økonom og edutainer

16.40-16.55
Innblikk i bruk av ressurser fra klasserommet, slik lærere og elever ser det.
v/Fride Lindstøl og Jannike Ohrem Bakke, førsteamanuensiser, USN

16.55-17.00
Avslutning

 

PÅMELDINGSSKJEMA