Jannike Ohrem Bakke

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-24)
Jeg ble ansatt på USN i 2011 (høgskolelektor: 2011-2013, førstelektor 2013-2019, førsteamanuensis i 2019, merittert underviser i 2021) Doktorgraden min handler om skriveundervisning i flere fag på 7. trinn. Jeg er cand. philol. og lektor med fagene nordisk, drama og tysk. Jeg har mange års erfaring fra videregående skole – som lektor og skoleleder og erfaring fra norsk og tysk grunnskole. Jeg har vært sendelektor ved universitetet i Køln.

Ansvarsområder

 • Master i litteraturdidaktikk og norskdidaktikk (om lesing, skriving og muntlighet)
 • GLU 5-10
 • Etter- og videreutdanning for lærere, Dekomp, særlig vekt på lesing og skriving
 • Profesjonsverksted
 • Profesjonskonferansen
 • Leder forskergruppa: Klasseromsforskning - kvalitet i utdanning

Kompetanse

Jeg er lærer! Jeg har lang undervisningserfaring og skoleledererfaring fra skolen, særskilt fra videregående. Jeg har etterutdanning innenfor skoleledelse og veiledningsfeltet. Jeg fikk status som merittert underviser i 2021. 

Jeg skriver! Jeg har et forfatterstudium i sakprosa (nedslag: læremidler/pedagogiske ressurser). Jeg  er medforfatter av et læremiddelpakkene: "Safari" (grunnskole) og "Panorama" for (vg. skole). Jeg har særlig skrevet om lesing, skriving, muntlighet og littertaur/litteraturhistorie.

Jeg forsker og leder forskergruppen "Klasseromsforskning - kvalitet i undervisning" sammen med Fride Lindstøl: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/klasseromforskning/.

Jeg arbeider i profesjonverksted, en arena studenter og lærere trener på å undervise (om å undervise)

 

CV

Førsteamanuensis. Merittertert underviser

Prosjekt:

 • Leseløp! - Å skape et profesjonsfellesskap rundt leseundervisning for alle elever (HK-DIR, TIltak for økt arbeidrelevans i høyere utdanning, 2022-2025)

Normprosjektet/ Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning: http://norm.skrivesenteret.no/ (2013-2016)

GLU-programmet, "Det er lærer du skal bli", som handler om "å undervise om å undervise": https://www.usn.no/det-er-larer-du-skal-bli/.

Priser/utmerkelser:

 • Utdanningskvalitetsprisen. Prosjektet “As if”.  Profesjonsverksted i lærerutdanningen. (2014) Pris utdelt av Kunnskapsdepartetmentet og NOKUT.
 • Status som merittert underviser ved USN, 2021

Verv: 

 • NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening): medlem av styret, Internasjonalt utvalg, Læremiddelkomiteen og representant i valgkomiteen (fra 2020)
 • Studentrepresentant (vara) i Programutvalget for ph.d.-programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES, USN)

Nettverk/forskergrupper:

Publikasjoner

Se Christin for fullstendig liste. Noen nye publikasjoner og avhandlingen:

 • 2019 Skriveforløpets dramaturgi : å iscenesette et skriveoppdrag — En kvalitativ studie av skriveundervisning i norsk, samfunnsfag og naturfag på 7. trinn, gjennomført i Normprosjektet​. Doktorgradsavhandling. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/258238

 

Publikasjoner i Cristin