Det er lærer du skal bli...

45

"Det er lærer du skal bli..." er et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til femårig grunnskolelærerutdanning ved USN. Formålet er å bidra til ny kunnskap om lærerutdanneres undervisning, å undervise om å undervise. Dette med spesielt fokus på spørsmål som omhandler lærerutdannerens undervisning som støtte til læring og lærerstudentenes faktiske læring.

I programmet betraktes pedagogisk interaksjonskompetanse som en kompleks og grunnleggende kompetanse for grunnskolelærere og lærerutdannere. Programmet fokuserer på lærerutdanning som både profesjonsrettet og forskningsbasert og har et tydelig tverrfaglig perspektiv. Forsknings- og utviklingsvirksomheten inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, ledere ved utvalgte partnerskoler og forskere. "Det er lærer du skal bli..." består av tre koordinerte delprosjekter som på ulike måter bidrar til å utforske, beskrive og dokumentere undervisning og læring som kan knyttes til det overgripende begrepet pedagogisk interaksjonskompetanse: 

  1. Profesjonsutøvelse - Kroppslig og mellomkroppslig perspektiv på undervisning
  2. Profesjonsveiledning - Samarbeid og koherens i lærerutdanningene
  3. Profesjonsverksted - Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning

Vi som forskere er opptatt av:

  • Studenter, praksislærere og lærerutdanneres erfaringer fra undervisning og veiledning
  • Sammenheng mellom læreres undervisning og studentenes læring i lærerutdanning 
  • Undervisningsformer i lærerutdanning; planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling
  • Sammenheng og spenning mellom pedagogisk teori, didaktikk, praktisk lærerarbeid og profesjonsutøvelse i lærerutdanning

Våre prosjekt: