Dette er et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til femårig grunnskolelærerutdanning. Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap om lærerutdanneres undervisning, det å undervise om å undervise. Studien inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, forskere og ledere ved utvalgte partnerskoler. Forskningsprogrammet har et tydelig tverrfaglig og profesjonsrettet perspektiv.

Vi som forskere er opptatt av:

  • Studenter, praksislærere og lærerutdanneres erfaringer fra undervisning og veiledning.
  • Sammenheng mellom undervisning og læring i lærerutdanningen. 
  • Undervisningsformer i lærerutdanningen; planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling. 
  • Sammenheng og spenning mellom pedagogisk teori, praktisk lærerarbeid og skolefag i lærerutdanningen. 

 

Vi arbeider med fire deltemaer: 

  • Lærerutdanneres pedagogiske interaksjonskompetanse
  • Veiledning og koherens i lærerutdanning
  • Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning
  • Kroppslig og mellomkroppslig perspektiv på undervisning

Våre prosjekt: