42

Dette er et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til femårig grunnskolelærerutdanning. Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap om lærerutdanneres undervisning, det å undervise om å undervise. Programmets forskning og utviklingsarbeid inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, forskere og ledere ved utvalgte partnerskoler. Forskningsprogrammet har et tydelig tverrfaglig og profesjonsrettet perspektiv. 

Programmet består av tre koordinerte delprosjekter som på ulike måter bidrar til å utforske, beskrive og dokumentere læreprosesser i grunnskole­lærerutdanning. Delprosjektene arbeider med fire deltemaer: 

  • Lærerutdanneres pedagogiske interaksjonskompetanse
  • Veiledning og koherens i lærerutdanning
  • Dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning
  • Kroppslig og mellomkroppslig perspektiv på undervisning

Vi som forskere er opptatt av:

  • Studenter, praksislærere og lærerutdanneres erfaringer fra undervisning og veiledning.
  • Sammenheng mellom undervisning og læring i lærerutdanning. 
  • Undervisningsformer i lærerutdanning; planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling. 
  • Sammenheng og spenning mellom pedagogisk teori, didaktikk, praktisk lærerarbeid og profesjonsutøvelse i lærerutdanning.

Våre prosjekt: