Dette er et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til femårig grunnskolelærerutdanning. Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap om lærerutdanneres undervisning, det å undervise om å undervise. Studien inkluderer studenter, praksislærere, lærerutdannere, forskere og ledere ved utvalgte partnerskoler. Forskningsprogrammet har et tydelig tverrfaglig og profesjonsrettet perspektiv.

Vi som forskere er opptatt av:

  • Hvordan studenter, praksislærer og lærerutdannere opplever undervisning og veiledning.
  • Hva som er vanlige undervisningsformer i lærerutdanningen, og hvordan disse planlegges, gjennomføres og evalueres.
  • Sammenheng mellom undervisning og læring i lærerutdanningen.
  • Hvordan lærerutdanneres undervisning og veiledning setter i spill, og hvordan  sammenheng og spenning mellom pedagogisk teori, praktisk lærerarbeid og skolefag (med vekt på norsk og matematikk) er.

Våre prosjekt: