Fride Lindstøl

Professor på kvalifiseringsvilkår
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D1-8)
jeg leder forskergruppa "Klasseromforskning - kvalitet i undervisning". Jeg underviser i pedagogikk grunnskolelærerutdanningen og er spesielt opptatt av emner som estetiske læreprosesser, dramaturgi, ferdighetstrening i lærerutdanning og erfaringsbasert litteraturdidaktikk. Jeg underviser også i emner innenfor universitets- og høgskolepedagogikk som studentaktiviteter læring og undervisningens dramaturgi. Jeg er utdannet grunnskolelærer med fagene norsk, matematikk, drama/teater, kroppsøving og samfunnsfag. Jeg forsker på undervisning og formidling og er opptatt av dramaturgiske metoder og analyser av undervisning.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Education (utvalg)

2023 - Er i kvalifiseringsløp som professor (USN)

2022, Gjennomført sertifisert opplæring knyttet til å vurdere meritterte undervisere i høyere utdanning (NTNU)

2020, Lærerutdanner i digital tid, Pfdk - 10 studiepoeng

2018, Phd. Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. USN. 

2018 Phd kurs - deltagende observasjon og feltarbeid

2017 Phd kurs interaksjonsanalyse

2016 Vitenskapsteori og metode

2016 Phd kurs Pedagogiske ressurser og læreprosesser

2009: Associate Professor (førstelektor) in Drama and Theatre Studies.

1997 Cand.phil. degree in Drama and Theatre Studies at the University of Science and Technology (NTNU)

1992-94 Primary School Teacher Training specialising in sport, music and drama, University College of Agder

Educational activities/research projects/research groups

2018- Det er lærer du skal bli. Forskningsprogram i grunnslolelærerutdanningen.

2016-2017: KnowMo – Knowledge in Motion. Collaboration with the University of Oslo (UiO)

Link: http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-Research/NOVA/Prosjekter/Avsluttede/Knowledge-in-Motion-across-Contexts-of-Learning-KnowMo-.-Investigating-Knowledge-Practices-In-and-Out-of-School

2016-2017: Part of the ’Classroom Research and Quality in Education’ research group.

Link: https://www.usn.no/klasseromforskning/category28405.html

2014-2017 Academic Director (faglig leder) of the GLU Professional Workshop.

2014 Educational Quality Award for outstanding teaching awarded by the Norwegian Agency for Quality Assurance (NOKUT). Awarded for the professional workshop (with Jannike Ohrem Bakke, Mette Moe and Lisbet Karlsen).

http://www.nokut.no/universitet-og-hoyskoler/utdanningskvalitetsprisen/

Professional theatre and art productions

2012 (autumn/2013 spring) Mål tid (en) a project supported by the Norwegian Cultural Council (Promotion of Art) with photographs and prose texts based on workshops with 60 Year 7 pupils (composite texts). Exhibited in the Backer Gallery in March 2013
.

2011: Lovelies, lovelongings (and despair). Drama and theatre production supported by the Norwegian Cultural Council.

2009 (spring): Shame on You. Theatre production for youths in collaboration with Simone Thiis and Theatre Nova. Supported by Fritt ord. A tour through Den Kulturelle skolesekken’ [The Cultural Rucksack] in Vestfold. (Idea, manuscript, responsible for the preparatory and finalisation work).

Publikasjoner

Et utvalg publikasjoner: 

Bakke, Jannike Ohrem og Lindstøl, Fride (2023): Undervisningens dramaturgi. Fortellinger og analyser fra klasserommet. Bergen. Fagbokforlaget.

Møller-Skau, Marie og Lindstøl, Fride (2021/22): Arts-based teaching and learning in teacher education: “Crystallising” student teachers' learning outcomes through a systematic literature review. Teaching and Teacher EducationVolume 109

Bakke, J. O., Lindstøl, F. & Knudsen, K. N. (2021) (red.).Temanummer om dramaturgiske kontekster. Vol.5, Nr. 2. Vol 5 No 2 (2021): Dramaturgiske perspektiver på didaktiske kontekster | Journal for Research in Arts and Sports Education (jased.net)

Bakke, J.O & Lindstøl, F (2021): 6 grep om grammatikk. I Kverndokken (red), Bakke (red.), Brügger Burdal (red.): 101 grep om grammatikk.

Bakke, J.O. & Lindstøl, F. (2021): Chasing fleeing animals – on the dramaturgical method and the dramaturgical analysis of teaching. Research in drama education: The journal of applied theatre and performance, DOI: 10.1080/13569783.2021.1885370

Bakke, J.O. & Lindstøl, F. (2021): Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering. I Jased temanummer for dramaturgi i didaktiske kontekster. https://jased.net/index.php/jased/article/view/2630

Bakke, J.O. & Lindstøl, F. (2021): For a few minutes I could pretend I was someone else” – a study of multiple approaches to fiction reading activities. I Jased temanummer for dramaturgi i didaktiske kontekster. https://jased.net/index.php/jased/article/view/2628

Bakke, J.O. & Lindstøl, F & , Nøtvedt Knudsen, K. (2021): Leder. Et temanummer om dramaturgi i didaktiske kontekster. https://jased.net/index.php/jased/article/view/3257

Fauskanger, J og Lindstøl, F (2019): Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke” - om samtaler og kvikkbilder som brobyggere mellom praktiske erfaringer og matematikkfaget» i Kverndokken, Karlsen og Klaveness bok «101 matematikkdidaktiske grep». Fagbokforlaget. 

Bakke, J og Lindstøl, F (2019): Didaktiske grep i engelskundervisningen - i Burner, Carlsen, Kverdokken (2019) - 101 didaktiske grep i engelsk (in progress)

Lindstøl, F. (2018).Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. Ph.d. avhandling. Høskolen I Sør-Øst Norge.

Lindstøl, F. (2017a). Fra tekst til episode – en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I K. Kverndokken, N. Askeland & H. H. Siljan (red.), Kvalitet og kreativitet i undervisning. Oslo: Fagbokforlaget, s. 145–168.

Lindstøl, F. (2017b). Mellom risko og kontroll – Lærerutdanneres bruk av eksplisitt modellering i undervisningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol 3, No 1, s. 1–19.

Lindstøl, F. (2016). Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen. Acta didactica Norge, Vol 10( Nr 3), Art. 14. 

Bakke, J, Lindstøl, F og Moe, Mette (2005): Om profesjonsverkstedet i GLU. i Høyhilder (red). antologi Pedagogikk og elevkunnskap. Gyldendal forlag.

Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 3(2), s. 110–128.

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. & Moe, M. (2018). 14 Litteratudidaktiske grep. I Kverndokken (Red.) 101 litteraturdidaktiske grep. Oslo: Fagbokforlaget,

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. (2016). 17 muntlighetsgrep. I K. Kverndokken (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på : om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk (p. 32 ). Oslo: Fagbokforlaget Publishing Company.

Lindstøl, F., Bakke, J. O., & Moe, M. (2015). As if – relating to the professional workshop on the primary and lower secondary school teacher training programme (GLU). In: E. K. Høihilder & O. A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen: Pedagogy and Pupil Knowledge (PEL) in GLU (pp. 305-314). Oslo: Gyldendal Academic Books.

2012: Lærerens dramaturgi. In the DRAMA journal about Applied Dramaturgy. Drama 2.

2009/2010: Lovelies, lovelongings(and despair), research-based drama supported by the Arts Council Norway and Vestfold University College. Dramatist and in charge of the research.

2010 Noe lånt, noe brukt, noe blått.. Contribution to ’Løsrivelse’ a collection of novels, Bokvennen Publishing Company.

2008 spring Normal – et lesespill. In the Safari reading book for Year 6 by Kåre Kverndokken. Gyldendal Publishing Company.

2007-2008: Shame on You. A research-based drama supported by Fritt ord, Haugar Vestfold Art Museum, Vestfold University College, Mental Health Competence.

2006-2007: Absolutt Frida. A drama based on Frida Kahlos’ life and fine art. Collaboration with Haugar Vestfold Art Museum.