Karianne Nyheim Stray har tatt en doktorgrad i personorientert helsearbeid

Doktorgrad i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

Slik får du en ettertraktet spisskompetanse innenfor utdanningsfeltet!

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold
 • Studiepoeng: 180
 • Varighet: 3 år (4 år med arbeidsplikt)
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptak forutsetter avlagt mastergrad eller tilsvarende, normalt med karakteren B eller bedre. Søkere bør beherske både norsk og engelsk.

  I tillegg kreves følgende dokumentasjon

   

 • Akademisk bakgrunn

  Akademisk bakgrunn

  Masterutdanningen må være innen ett av fagfeltene: Lærerutdanning, tekstvitenskap, utdanningsvitenskap eller annen pedagogisk utdanning.

 • Opptakskrav external
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Stabel med bøker

Utgående ph.d.-program

warning Denne doktorgradsutdanningen avsluttes og erstattes av vår nye doktorgradsutdanning i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap
 


Om programmet 

Programmet omhandler pedagogiske ressurser og deres betydning for læreprosesser og læringsutbytte i barnehage, skole og lærerutdanning.

Doktorgradsprogrammet gir deg ettertraktet spisskompetanse innenfor utdanningsfeltet, kombinert med en bred, praksisnær og profesjonsrettet orientering forankret i universitetets fagportefølje.

En doktorgradsutdanning har som formål å videreutvikle dine kvalifikasjoner for forskning og for annet arbeid innenfor områder hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Ph.d.-programmets faglige profil er utdanningsvitenskapelig og tekstvitenskapelig, og søkernes prosjekter bør orientere seg mot et eller flere av følgende områder: 

 • Hvordan pedagogiske ressurser inngår i de aktiviteter som utspiller seg i barnehage, skole og høyere utdanning
 • Hvordan ressursene settes i spill og transformeres gjennom individuelle og kollektive læreprosesser
 • Utvikling, utprøving og analyse av de pedagogiske ressursene
 • Empiriske studier av læreprosesser i skole og barnehage

Modell for pedagogiske ressurser og læreprosesser

Begrepet pedagogiske ressurser favner bredt og omfatter ressurser som er sentrale i barnehage, skole og høyere utdanning: tradisjonelle og digitale læremidler og pedagogiske hjelpemidler og leker, samtaler og samhandling, språk, film, musikk, teater, ulike typer skriftlige og multimodale tekster, undervisnings- og vurderingsformer m.m.

Gjennomføring og oppbygging

Programmet er satt sammen av ulike deler:

 • Opplæringsdel på 30 studiepoeng
 • Arbeid med doktorgradsavhandling
 • Oppstartseminar
 • Midtveisevaluering
 • Sluttseminar
 • Doktorgradsprøve med prøveforelesning og disputas

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole