Doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Programmet omhandler pedagogiske ressurser og deres betydning for læreprosesser og læringsutbytte i barnehage, skole og lærerutdanning.


Doktorgradsprogrammet gir deg ettertraktet spisskompetanse innenfor utdanningsfeltet, kombinert med en bred, praksisnær og profesjonsrettet orientering forankret i høyskolens brede fagportefølje.

En doktorgradsutdanning har som formål å videreutvikle dine kvalifikasjoner for forskning og for annet arbeid innenfor områder hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Ph.d.-programmets faglige profil er utdanningsvitenskapelig og tekstvitenskapelig, og søkernes prosjekter bør orientere seg mot ett eller flere av følgende fokus:

  • Hvordan pedagogiske ressurser inngår i de aktiviteter som utspiller seg i barnehage, skole og høyere utdanning.
  • Hvordan ressursene settes i spill og transformeres gjennom individuelle og kollektive læreprosesser.
  • Utvikling, utprøving og analyse av de pedagogiske ressursene.
  • Empiriske studier av læreprosesser i skole og barnehage.

Begrepet pedagogiske ressurser favner bredt og fokuserer på ressurser som er sentrale i barnehage, skole og høyere utdanning. Det omfatter både tradisjonelle læremidler og andre typer av ressurser som samtaler og samhandling, symboler og språk, uttrykksformer som film, musikk og teater, skriftlige tekster eller undervisnings- og vurderingsformer. Ressursene kan være knyttet til ulike fagfelt som språk og litteratur, pedagogikk, praktiske og estetiske fag, realfag, eller menneskerettigheter og flerkulturalitet. Læringsbegrepet forankres i et læringssyn som favner både en individuell og kollektiv dimensjon der forholdet mellom kultur, aktivitet og læring vektlegges.

Modell doktorgradsutdanning. Illustrasjon.

Studieplan PEDRES

Studieplan for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Regelverk

Retningslinjer

Opptak

Ledige stillinger utlyses på høgskolens nettside. Opptak forutsetter avlagt mastergrad, normalt med karakteren B eller bedre. Søkere til programmet med ekstern finansiering tas opp løpende. Søknader vil behandles ved førstkommende programstyremøte, normalt i løpet av to til tre måneder.

Aktuelle forskerskoler

Programutvalg

Professor Thomas Moser (leder)

Professor Eva Maagerø (nestleder)

Førsteamanuensis Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis Kari Carlsen

Professor Lars Frers

Førsteamanuensis Elin Leirvoll Aschim

Førsteamanuensis Ådne Valen-Sendstad

Stipendiat Liv Gardsjord Lofthus

Møtedatoer for programutvalget våren 2018

  • Mandag 5. februar, Drammen

  • Mandag 9. april, Notodden

  • Mandag 4. juni, Vestfold

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål rundt doktorgradsprogrammet kontakt

Det er opprettet en Facebookgruppe for kandidater og programutvalg PEDRES.