Eva Merete Bjerkholt

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-112)
Professor i pedagogikk fra mai 2021. Forskningsfelt er utdanningsforskning spesielt knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og doktorgradsutdanning, overgang fra utdanning til yrke og samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet. Spesialområde er etablering av, og forskning på profesjonelle læringsfellesskap innad i lærerutdanningene, forskningsfellesskap for lærere i barnehage og skole og ansatte ved lærerutdanningsinstitusjonene (forskningssirkler), og veiledningsordninger for nyutdannede lærere. Spesialområde innen forskning er å utvikle kunnskap om veiledning som strategi for læring og kritisk refleksjon i utdanning og yrke og forske på overganger fra utdanning til yrke. Bjerkholt leder det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring som finansieres av Utdanningsdirektoratet, leder det nordiske tverrsektorielle nettverket "Nordic Teacher Induction - NTI" som finansieres av Nordpluss Horisontal (2017-2024) og er i ledelsen av det Europeiske tverrsektorielle nettverket "Ecologies of Teacher Induction and Mentoring - TIME". Hun er forskningsleder for forskningsprosjektet "STEP: Parnership for Sustainable Transition form Education to Profession: Becoming a professional teacher" finansiert av Norsk forskningsråd 2021-2025 og UPV: Utdanning for Profesionalisering av Veilederrollen". Bjerkholt mottok på vegne av Veiledningsteamet ved Høgskolen i Telemark "Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris 2010" for mangeårig samarbeid med barnehage og skole-eiere om tilrettelegging og veiledning av nyutdannede lærere.

Ansvarsområder

 • 2020-2022: Førsteamanusensis II/Professor II  i 20 % stilling ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Hamar
 • Leder Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere - nasjonalt nettverk med kontaktpersoner ved alle landets lærerutdanninger som arbeider med utdanning innen pedagogisk veiledning og overgang fra utdanning til yrke (finansiert av Utdanningsdirektoratet fra 2003).  https://www.nyutdannede.no/
 • Leder nettverket Nyutdannede lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk bestående av universiteter/høgskoler i alle de nordiske landene og Estland, samt lærerorganisasjoner i disse landene - NTI-SEM (finansiert av Nordplus Horisontal fra 2017-2022)  https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/internasjonalt-samarbeid/nordplus-horizontal-nyutdannede-laerere-og-induction/
 • En av lederne av det Europeiske tverrsektorielle nettverket bestående av forskere og representanter for lærerorganisasjonene i Europa TIME: Ecologies of Teacher Induction and Mentoring. (Delvis finansiert av EERA)
 • Convenor for Nordic Educational Research Association - NERA,  Nettverk 25 Mentoring, Guidance and Counselling  https://neranetwork25.wordpress.com/
 • Aktiv deltaker i European Educational Research Association EERA/ECER,  Nettverk 1 Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders and Organizations and Network 22 Research in Higher Education https://eera-ecer.de/
 • Leder forskergruppa ViPU- Veiledning i Profesjon og Utdanning, USN 
 • Medlem av programutvalget for doktorgradsprogrammet for Pedagogiske Ressurser, USN
 • Leder av delprosjekt 2 i HIU-fakultetets Strategiske forskningsprogram "Det er lærer du skal bli..." 
 • Forskerforbundets campustillitsvalgt for Notodden og Rauland fra 2021

Kompetanse

 • Professor i pedagogikk (2021)
 • Førsteamanuensis i pedagogikk (2013). Disputas dato: 04.03.2013, Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.(Monografi, nr. ISSN 1501-8962 Nr. 169, 558 sider). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Developing Doctoral Supervision (2016-2017), Modul I, II og II, USN.
 • Lektor i pedagogikk (1996). Hovedfag i barnehagepedagogikk (1996- 1993). Veiledning og taus kunnskap (120 stp). Fakultetet for utdanningsvitenskap. Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met).
 • Videreutdanning (1986-1985)  Miljølære for små barn (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN)
 • Videreutdanning (1985-1984) Organisasjon og ledelse i barnehagen (30 stp.), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Videreutdanning (1982-1980) Spesialpedagogikk, 1. avdeling (60 stp), Telemark Lærerhøgskole (nå USN).
 • Førskolelærer (1980-1978) Førskolelærerutdanning (120 stp). Telemark Lærerhøgskole (nå USN).

 

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin