Marie Møller-Skau

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()
Jeg er stipendiat ved doktorgradsprogrammet "Pedagogiske ressurser og læreprosesser" og tilhører forskningsprogrammet "Det er lærer du skal bli...". Jeg har bakgrunn som allmennlærer og har tidligere jobbet som adjunkt/kontaktlærer for Skien kommune. I tillegg har jeg fungert som faglærer i musikk. Masteroppgaven min i pedagogikk er skrevet innenfor rammen av et internasjonalt innovasjonsprosjekt MaCE, der studenter deltar som medforskere. Etter fullført masterutdanning, har jeg jobbet som vitenskapelig assistent i prosjektet, samt forskningsprosjektet UngSA ved USN. Min forskningsinteresse handler primært om estetikk og læring. Det vil si hvordan estetiske uttrykksformer som musikk, dans, drama, visuell kunst osv. har betydning for læring, motivasjon til å lære og for emosjonelle prosesser. Doktorgradsprosjektet mitt handler om estetiske læreprosesser i lærerutdanningen.

CV

2020- PhD kandidat/vitenskapelig assistent i "Det er lærer du skal bli..." - USN

2020-2021 PhD- kurs: Pedagogiske ressurser og læreprosesser - USN, Theory of science and research ethics - USN, Vitenskapsteori - UiO, Literature managment and scientific communication - USN

2019-2020 Vitenskapelig assistent i MaCE og UngSA - USN

2017-2019 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse - USN

2017-2018 Etterutdanning i Rytmisk musikk og studioarbeid - USN

2007-2017 Adjunkt v/Sneltvedt og Bratsbergkleiva barneskole - Skien kommune

2003-2007 Allmennlærer med fordypning i musikk og samfunnsfag - Høyskolen i Telemark

Publikasjoner

Artikler/kapitler: 

Møller-Skau, M. (2021). Perspectives on aesthetics and vulnerability through the life stories of five young men. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3738   

Møller-Skau, M. (2021). The Educational Potential of the Arts for At-Risk students. In D. T. Gravesen, K. Stuart, M. Bunting, S. H. Mikkelsen & P. H. Frostholm (Eds.) Combatting Marginalisation by Co-creating Education (Grates debates in Higher Education), (pp. 91-102). Emerald Publishing Limited https://doi.org/10.1108/978-1-80043-448-620211008

Møller-Skau, M. (2019). Transmission of learning between contexts and arenas: A qualitative study of young boys in vulnerable positions, their learning identities and possession of knowlegde. The Journal of Youth Voices in Education: Methods Theory Practice 1(2), pp. 3-12. https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/Youth/article/view/581/674

Annet: 

Møller-Skau, M. (2019). Å dra det indre ut [Mastergradsavhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2683055

Møller-Skau, M. (2020). Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen. PodEst. 

Møller-Skau, M. (2020, juni). Perspectives on vulnerable boys and aesthetics. Innlegg ved International conference MaCE. University of Cumbria.